Skip to main content

Nieuwe Europese rijbewijsregels: goed en slecht nieuws

Het wordt steeds duidelijker hoe het Europese Parlement de nieuwe rijbewijswetgeving ziet, die de huidige “Derde Rijbewijsrichtlijn” moet gaan opvolgen. Dit gaat grote gevolgen hebben voor alle verkeersdeelnemers, en dus ook voor motorrijders. In het kort komt het erop neer dat de EU vooral wil snoeien in alle vrijstellingen en eigen regels, zodat in alle Europese landen dezelfde, strengere regels gaan gelden. Zo wil ‘rapporteur’ Karima Delli (Groenen) de minimumleeftijd voor een A1 rijbewijs (nu 18) gaan verhogen en de ‘administratieve geldigheid’ van rijbewijzen vanaf 60 jaar beperken.

De rapporteur stelt voor de minimumleeftijd te verhogen om het rijbewijs van categorie A1 te verkrijgen. – Ontwerpverslag 2023/0053*

Goed nieuws: motorrijden met autorijbewijs dichterbij

Er is ook goed nieuws: het al lang in andere landen bestaande A1-bij-B rijbewijs, dus met een autorijbewijs op een lichte motorfiets mogen rijden zonder motorrijbewijs, staat erin. Wel staat die nu ook bij de aanpassingen: er moet toch wel een ‘praktijkopleiding’ worden gevolgd. In het kader van de harmonisering zou Nederland dan niet weer voor een uitzonderingspositie kunnen gaan.

“Een rijbewijs van categorie B of B+ voor motorfietsen van categorie A1, mits de minimumeisen voor de praktijkopleiding voor motorrijden met succes zijn vervuld.” Ontwerpverslag 2023/0053*

De Europese Unie is dus al geruime tijd bezig met de opvolger van de huidige wetgeving voor rijbewijzen, maar nu is er niet alleen een eerste voorstel van Delli en het Comittee On Transport & Tourism (TRAN), maar zijn er nu ook een aantal amendementen, na de evaluatie van het originele voorstel. De betrokken partijen hoopten hun gelobbyde standpunten terug te zien in die aanpassingen, maar dat is op een flink aantal onderwerpen toch niet het geval.

Reacties vanuit verschillende kanten

En dus beginnen de betrokken partijen zich nu in het openbaar te roeren. Voor motorrijders zijn dat er twee: ACEM namens de motormerken die in Europa motoren verkopen, en FEMA namens een aantal belangenorganisaties voor motorrijders in Europese landen.

ACEM

De motorfabrikanten komen met een “position paper”, waarin ze drie aanvullende hoofdpunten noemen, die wat hen betreft de uiteindelijke nieuwe wetgeving niet zouden mogen halen.  

  • Vasthouden aan de leeftijdsrestricties die er nu zijn, en deze dus zeker niet nog verder omhoog brengen, zoals door Delli wordt voorgesteld.
  • Geen gelijktrekken van alle regels in heelk Europa rondom L-categorie voertuigen (o.a. motoren), maar flexibiliteit voor de lidstaten blijven toestaan.
  • Geen verschillende maximumsnelheidslimieten voor verschillende rijbewijscategorieën (zie hieronder).

Een gefaseerde aanpak met betrekking tot snelheidsbeperkingen op rijbewijzen, zowel voor auto’s als voor motorfietsen, kan positief bijdragen tot het verminderen van het aantal doden en de ernst van ongevallen in het algemeen. – Ontwerpverslag 2023/0053*

FEMA

De Europese belangenorganisatie voor motorrijders heeft meer noten op haar zang, met 4 hoofdpunten

  • Landen moeten de mogelijkheid houden om zelf een lagere instapleefttijd te kiezen, zodat jongeren in landelijke gebieden een gemotoriseerd vervoermiddel houden.
  • Het moet mogelijk blijven op een leeftijd van 24 jaar direct een “vol” motorrijbewijs te halen, de voorgestelde tussenstap met een lichtere (A2) motor moet verdwijnen.
  • De voorgestelde verschillende maximumsnelheden voor A1, A2 en A motorijbewijzen zijn gevaarlijk en moeten geschrapt worden, overeenkomstig de vraag van ACEM.
  • Steeds opnieuw examen/training doen bij verlengen van het rijbewijs, met kortere geldigheidsduur van het rijbewijs (max. 10 jaar), moet van tafel.

Die verplichte bijscholingen zijn overigens juist weer een stokpaardje van partijen die een belang hebben in rijopleidingen, zoals motorsportbonden binnen de FIM (FMI) en ook weer de ACEM, maar die lijken vaak economisch gedreven.

Bron: ontwerpverslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2022/2561 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad.


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws