Toch duidelijkheid over 3e Rijbewijsrichtlijn

Ondanks een officiële aankondiging in de verslagen van de Tweede Kamer en een persbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, kwamen er opeens geluiden binnen dat de behandeling van het wetsvoorstel medio december 2011 toch niet afgehamerd zou zijn. De voorgestelde wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn zou hierdoor alsnog in aanmerking kunnen komen voor plenaire behandeling in de Kamer, waardoor belangenorganisaties de als negatief bestempelde richtlijn alsnog aangepast zouden kunnen krijgen. In een gezamelijk persbericht meldden RAI Vereniging en BOVAG verheugd te zijn over het feit dat de Tweede Kamer zouhebben besloten nog niet te stemmen over de implementatie van de Derde Rijbewijsrichtlijn.

Deze gang van zaken is uiterst vreemd. Na 22 december 2011 was iedereen ervan overtuigd dat de nieuwe structuur voor (motor)rijbewijzen als hamerstuk was afgehandeld, een logische conclusie gezien de officiële berichtgeving door Tweede Kamer en het ministerie. Nu wordt dus door RAI en BOVAG gemeld dat dit “om 5 over 12” toch niet gebeurd zou zijn, waarschijnlijk op aandringen van Sander de Rouwe van het CDA. Hierdoor zou het voorstel alsnog eind januari of begin februari 2012 inhoudelijk in de Kamer behandeld kunnen worden.

UPDATE 1: Reactie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
“Het wetsvoorstel is gewoon aangenomen. Het Verslag van de TK beaamt dit. Voor de zekerheid hebben we de TK nog gebeld en er is nogmaals bevestigd dat de 3e rijbewijsrichtlijn op 22 december is aangenomen. Heropening van een debat hierover is uitgesloten! Hierbij nog even het verslag van de TK: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/verslag.jsp?vj=2011-2012&nr=40

UPDATE 2: Reactie RAI
“Volgens de Griffie van de Tweede Kamer is het voorstel niet aangenomen, wij gaan er vanuit dat dit klopt en dat het voorstel dus niet is gepasseerd.”

Update 3: Reactie Sander de Rouwe (CDA)
“Ik heb het voorstel op het laatse moment, om 16:30 uur, van de agenda laten halen. Ik wil dat er nog gekeken wordt naar een aantal aanpassingen, na negatieve geluiden vanuit de motorwereld over het voorstel.”

Update 4: Reactie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
“Het voorstel is wel langs de Tweede Kamer gegaan en afgehamerd door Mevrouw Verbeet. Het is dus zeker aangenomen en niet meer terug te draaien.”

FINAL UPDATE:
Uit de videobestanden van de Tweede Kamer op internet blijkt 100% dat het wetsvoorstel wel de Kamer gepasseerd is en zonder stemming is aangenomen als hamerstuk. Link: http://debatgemist.tweedekamer.nl

Link: Verslaggeving naar aanleiding van de afhamering van het wetsvoorstel.

De behandeling van: Hamerstuk

22 december 2011


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief