Skip to main content

Colofon

Nieuwsmotor redactie

Contact:

Algemeen: redactie@nieuwsmotor.nl

Adres:

NieuwsMotor.nl
Postbus 2203
3800 CE Amersfoort
Nieuwsmotor is een onderdeel van MotorCentraal.nl, waaronder ook Testmotor.nl, Oliepeil.nl, Elektro Motorrijden, Cruizem.nl en Proefmotor.nl vallen.

Sales:

Bert De Vlieg – bert@motorcentraal.nl – +31(0)641937213
Danny Boersma – danny@motorcentraal.nl – +31(0)683526670

Over Nieuwsmotor

Nieuwsmotor.nl wordt gemaakt door en voor motorrijders. Op Nieuwsmotor kunnen liefhebbers het laatste motornieuws als eerste lezen en kan iedereen uit de motorbranche of motorwereld zijn berichten kwijt. Het moderne nieuws is snel, kort en duidelijk en daarin past Nieuwsmotor helemaal. We gaan dus niet voor paginalange verhalen maar voor korte flitsen, zodat je maar weinig tijd nodig hebt om bij te blijven. Alle motornieuwsberichten zijn welkom, maar we behouden ons wel het recht voor om alle ingezonden berichten te wijzigen, in te korten of te weigeren. Adverteerders hebben geen invloed op de onafhankelijk gemaakte content van Nieuwsmotor.nl. Indien content afkomstig is van commerciële partijen (persberichten, advertorials) dan is dit duidelijk aangegeven. 

Adverteren

Nieuwsmotor.nl wordt dagelijks gelezen door duizenden motorrijders en motorliefhebbers die door hun dagelijkse portie motornieuws bij willen blijven van alle ontwikkelingen op het vlak van motoren.

Verschillende advertentievormen zijn mogelijk om uw doelgroep via Nieuwsmotor.nl te bereiken, van reguliere banners tot op maat gemaakte advertorials of sponsoring van (een gedeelte van) de website. Voor meer informatie, neem contact met Bert de Vlieg via bert@motorcentraal.nl of bel hem op 06-41937213. We kunnen u adviseren over duur, plaats en uiterlijk van uw uiting, daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid de uitingen door ons te laten opmaken, ontwikkelen, ontwerpen of schrijven. 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Nieuwsmotor.nl is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Nieuwsmotor.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of MotorCentraal.nl Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Nieuwsmotor.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Nieuwsmotor.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Nieuwsmotor.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Nieuwsmotor.nl verkregen is. Nieuwsmotor.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Nieuwsmotor.nl verkregen informatie. De informatie op Nieuwsmotor.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Persberichten

We nodigen iedereen uit zijn informatie in de vorm van een persbericht naar ons op te sturen. In alle gevallen behouden we ons het recht voor naar inzicht van de redactie deze al dan niet te plaatsen. Plaatsing is in de meeste gevallen geheel kosteloos. Wel geldt er een limiet voor bedrijven die stelselmatig middels persberichten met hun publiek willen communiceren, aan hen wordt de mogelijkheid geboden een abonnement op onze plaatsingsservice te nemen. Neem hiervoor contact op met bert@motorcentraal.nl.

Copyright

Nieuwsmotor.nl behoudt het recht ingezonden materiaal in te korten, aan te passen en te publiceren. Dit geldt zowel voor tekst- als voor ingezonden beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van Nieuwsmotor.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Nieuwsmotor.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van MotorCentraal.nl.

Materiaal van derden

Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het achterhalen en contacteren van andere auteursrechthebbenden van materiaal op deze site. Mochten wij desondanks ten onrechte materiaal van derden zonder voorafgaande toestemming geplaatst hebben, verzoeken we de belanghebbenden vriendelijk contact met ons op te nemen.