Skip to main content

Omdat het huidige contract eind 2024 afloopt, is de Politie Nederland begonnen aan een aanbestedingsproces voor nieuwe motorfietsen voor haar motorrijders. Daarvoor wordt nu begonnen met een marktconsultatie, waarmee de politie vanuit de branche aan informatie wil komen Doel daarvan is om straks daarmee de daadwerkelijke aanbesteding goed te kunnen doen. Voor lichte motoren zal die informatie welkom zijn, voor het zware surveillancemodel lijkt die overbodig omdat er geen werkelijke keuze meer lijkt te zijn.

1200 politiemotoren

De politie heeft volgens eigen opgave circa 1200 motorfietsen in het wagenpark, waarvan 1100 ‘opvallend’, verdeeld over circa 380 lichte motorfietsen voor de wijksurveillance, circa 650 zware motoren voor verkeerssurveillance/incidentafhandeling en circa 70 zware motorfietsen voor begeleidingen. Daar komt in de tender dan ook nog “ROB” bij, wat staat voor reparatie, onderhoud en banden voor de hele periode waar de aanbesteding over gaat.

Drie soorten politiemotoren nodig

In de praktijk gaat het dan over twee motormodellen voor drie taken: een lichte motorfiets voor de wijksurveillance (“Snelheden gemiddeld tussen de 50 en 80 km/u”) en een zwaar tourmodel voor zowel de incidentafhandeling (“sprints vanuit stilstand tot ruim boven 100 km/u”) als begeleidingen (“Geijkte snelheid van meer dan 220 km/u kunnen halen en vasthouden”), waarvoor in theorie dan ook twee verschillende motoren kunnen worden gebruikt. Sinds 2017 zijn de lichte stadsmotor de Yamaha Tracer 900 en de zware politiemotor de BMW R1250RT.

BMW R1250RTP: geen concurrentie

Voor die wijksurveillancemotor is volop concurrentie te vinden, maar voor de zware BMW is geen concurrentie meer, omdat een surveillancemotor erg veel extra uitrusting en gewicht mee moet nemen. Daarvoor zijn de populaire adventuremotoren, die zware tourmotoren als de Honda Pan European ST1300, Yamaha FJR1300, Kawasaki GTR1300 en Triumph Trophy de markt uitdrukten, niet geschikt. BMW levert als enige nog een klassieke tourmotor, die ook nog eens ‘politieklaar’ als zogenaamd behördemodel wordt gebouwd in Duitsland. Overigens heeft die populariteit als opvallende politiemotor ook een keerzijde

Motorfiets voor Wijksurveillance

De motorfiets voor wijksurveillance kenmerkt zich door sterk wisselende rijsnelheden, voornamelijk binnen stedelijk gebied en gebiedsontsluitingswegen, waarbij veel tussen het overig verkeer en voetgangers gemanoeuvreerd wordt. Deze motorfiets wordt veelvuldig ingezet binnen de noodhulp.
Daarnaast wordt deze nog ingezet buiten de bebouwde gebieden en op onverharde wegen of paden. De motorfiets moet zeer wendbaar zijn en dient op diverse soorten wegen, straten, pleinen en terreinen waarbij obstakels (bijvoorbeeld hekjes, paaltjes, stoepranden, trappen) kunnen voorkomen goed te functioneren. (Bron: marktconsultatie Politie)

Kenmerken lichte politiemotorfiets wijksurveillance

 • Voornamelijk binnen, maar soms buiten de bebouwde kom;
 • Meldingen afrijden;
 • Zelfstandig surveilleren;
 • Veel op- en afstappen;
 • Snelheden gemiddeld tussen de 50 en 80 km/u.

Politiemotorfiets voor incidentafhandeling

De motorfiets voor incidentafhandeling kenmerkt zich door sterk wisselende rijsnelheden, op het onderliggend wegennet, gebiedsontsluitingswegen en regionale stroomwegen (provinciale wegen), op snelwegen maar ook in stadsgebieden, waarbij veel tussen het overig verkeer gemanoeuvreerd wordt. De motorfiets wordt voornamelijk ingezet voor incidentafhandeling en verkeer gerelateerde taken.

Tijdens deze werkzaamheden wordt de motorfiets intensief gebruikt, waarbij acceleratie en topsnelheid van belang zijn. Zo moet de motorfiets in staat zijn om regelmatig op hogere snelheid (in vergelijking met het overige verkeer) te rijden en moet de motorfiets tijdens een surveillancedienst meerdere sprints vanuit stilstand tot ruim boven 100 km/u kunnen trekken. (Bron: marktconsultatie Politie)

Kenmerken zwaardere motorfiets voor incidentafhandeling

 • Zwaardere motorfiets;
 • Meldingen afrijden;
 • Kuipbescherming;
 • Snelheden tot circa 200 km/u;
 • Vaak snel accelereren van stilstand tot ruim boven de 100km/u;
 • Binnen en buiten bebouwde kom;
 • Op snelwegen;
 • Tijdens surveilleren veel op- en afstappen.

Politiemotorfiets voor Begeleidingen

De motorfiets voor begeleidingen kenmerkt zich door het uitvoeren van begeleidingen die plaatsvinden over een afstand tot circa 300 kilometer aan één stuk en/of tot aan een tijdsduur van circa 6 uur achter elkaar. Hierbij varieert de snelheid tussen stapvoets en meer dan 220 km/u, waarbij met constante snelheden gereden wordt variërend tussen stapvoets en 160 km/u. Naargelang de functie binnen de begeleiding zijn tussensprints (acceleratie) van essentieel belang bij een verkeerstechnische begeleiding. Onder andere worden de motorfietsen ingezet voor het begeleiden van hoogwaardigheidsbekleders, VIP’s (al dan niet met hoge dreiging), wielerkoersen, nucleaire transporten, ambulances, transporten van Nationaal belang en hoog risico gedetineerden. (Bron: marktconsultatie Politie)

Kenmerken zwaardere politiemotorfiets voor begeleidingen

 • Begeleidingen over autosnelwegen naar stedelijk gebied;
 • Communicatie is zeer belangrijk onderweg en vindt altijd rijdend plaats;
 • Meer kuipbescherming;
 • Binnen en buiten bebouwde kom;
 • Op snelwegen;
 • Stapvoets kunnen rijden waarbij de rechtuit stabiliteit gewaarborgd blijft;
 • Probleemloos anderhalf uur achtereen met een constante snelheid van 160 km/u kunnen rijden;
 • Probleemloos binnen een tijdsbestek van 6 uur minimaal 60 keer kan accelereren van een 0 tot minimaal 220 km/u. Ook nadat de motorfiets enkele minuten stationair heeft staan draaien;
 • In genoemd tijdsbestek moet ook de acceleratie van 160 tot minimaal 220 km/u probleemloos zijn en blijven;
 • Geijkte snelheid van meer dan 220 km/u kunnen halen en vasthouden;
 • Voornamelijk een werkplek en geen voertuig om naar een melding te rijden.

Update 1 februari 2023: Ook de Koninklijke Marechaussee heeft nieuwe motoren nodig, maar ze slaan de aanbesteding over: er is immers nog maar één kandidaat overgebleven


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws