Skip to main content

Jaarverslag CBR, daling slagingspercentage motorrijbewijzen

Onlangs heeft het CBR haar jaarverslag (2022) naar buiten gebracht waarin, onder andere, de slagingspercentages voor de motorrijbewijzen te zien zijn. Bij alle drie de disciplines, verkeersdeelneming, voertuigbeheersing en het theorie-examen is een daling van het slagingspercentage waarneembaar.

Theorie examen

In totaal is het theorie-examen 71.558 keer afgenomen hiervan wisten 33.583 deelnemers een positief resultaat te behalen, dit komt neer op 46,9%. In 2021 was het slagingspercentage nog 50,2% over in totaal 72.152 afgenomen examens. Eerder kwamen er al berichten naar buiten dat het CBR vooral in het begin van 2022 te kampen had flinke achterstanden. Ook moesten zij tot en met mei van 2022 nog verschillende hygiëneregels hanteren in verband met de corona-maatregelen. Eén van die regels was de anderhalve meter regel, hierdoor kon het CBR niet haar volledige capaciteit benutten. Wel valt er te lezen in het jaarverslag dat zodra deze maatregel verviel zij alle achterstand konden inhalen en wegwerken.

Voertuigbeheersing

Voertuigbeheersing, of ook wel ‘bijzondere verrichtingen’ genoemd, werd in totaal 38.176 keer afgenomen in 2021 en was goed voor een slagingspercentage van 88,8%. In 2021 werden de proeven met de pionnen 36.203 keer afgenomen waarbij 89,5% een positief resultaat wist te behalen. Ook hier dus een (lichte) daling.

Verkeersdeelneming

Bij het examen Verkeersdeelneming, het ouderwetse ‘Praktijkexamen’ was het aantal positief afgeronde examens 74,6%. Er werden in 2022 meer examens afgenomen dan het jaar daarvoor, namelijk 45.136 tegenover 41.427 in 2021. Echter in 2021 was het slagingspercentage nog 77,9%.

Voorbereiding

In het jaarverslag is te lezen dat het CBR onderzoek heeft gedaan naar de mate van voorbereiding onder kandidaten. Na de Corona-periode is gebleken dat kandidaten minder goed voorbereid beginnen aan bijvoorbeeld het Theorie-examen, vaak wordt dit examen onderschat. Het CBR uit haar zorgen over dit verschijnsel en is in 2023 begonnen met een communicatie-campagne om kandidaten te stimuleren zich goed voor te bereiden, ook valt te lezen dat zij meer herinneringsmails gaan versturen. Eén van deze mails zal nog 24 uur voor het examen verstuurd worden.

Voorbereiding voor het praktijkexamen motor.

Bron: Jaarverslag CBR

Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws