Skip to main content

EU-voorstel medische keuring bij verlengen rijbewijzen haalt het niet

Afgelopen week is in het Europese Parlement gestemd over de hervorming van de EU-rijbewijsregels zoals het invoeren van een digitaal rijbewijs, zelfbeoordeling van rijgeschiktheid en een beter bewustzijn van voetgangers. Dit als onderdeel van de doelstelling om in 2050 tot nul verkeersdoden te komen.

Zelfevaluatie in plaats van verplichte medische keuring

Eén van de meest in het oog springende voorstel waarover gestemd werd was de Europese invoering van een verplichte medische keuring bij het verlengen van het rijbewijs. Het voorstel van parlementslid Karima Delli (Frankrijk, Groenen) om een verplichte medische keuring in te voeren bij het verlengen van het rijbewijs na 15 jaar voor auto- en motorrijbewijzen en na elke 5 jaar bij vrachtauto’s en bussen haalde het echter niet. Wel is er overeenstemming dat bij verlenging van het rijbewijs (na 15 jaar) een zelfevaluatie plaatsvindt waarbij de eigen medische geschiktheid door de aanvrager zelf moet worden verklaard. De EP-leden vinden dat bestuurders zelf hun eigen staat van rijden kunnen beoordelen wanneer een rijbewijs wordt afgegeven of verlengd. Wel is het nu aan de individuele EU-landen om te beslissen of deze zelfbeoordeling moet worden vervangen door een medisch onderzoek.

Digitaal rijbewijs

Het digitale rijbewijs moet er ook gaan komen. De leden van het EP zijn voorstander van de invoering van een digitaal rijbewijs die beschikbaar komt op een mobiele telefoon en volledig gelijkwaardig wordt aan een fysiek rijbewijs.

Kwetsbare weggebruikers

Bij het rijexamen zal er ook meer aandacht moeten komen voor de kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, kinderen en fietsers. Ook moeten bestuurders voorbereid worden op het rijden in de sneeuw en bij gladheid, veilig gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, dode hoeken, rijhulpsystemen en op het veilig openen van de deuren van het voertuig.

Beginnende chauffeurs

In het nieuwe wetsvoorstel zouden onervaren bestuurders een proeftijd van ten minste twee jaar moeten hebben waarin zij aan bepaalde beperkingen worden onderworpen, zoals strengere alcohollimieten tijdens het rijden en strengere straffen voor onveilig rijden.

Om het tekort aan professionele chauffeurs te beperken stemden de EP-leden ermee in 18-jarigen toe te staan een rijbewijs te verkrijgen voor het besturen van een vrachtwagen of een bus met maximaal 16 passagiers, mits zij in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid. 17-jarigen moeten ook in aanmerking komen voor een rijbewijs voor auto’s of vrachtwagens als ze vergezeld worden door een ervaren bestuurder.

Vervolg stappen

Bovenstaande ontwerpregels zijn weliswaar goedgekeurd met 339 stemmen voor en 240 tegen, bij 37 onthoudingen, maar is pas de positie die het Parlement inneemt na de éérste lezing. Het dossier wordt nu doorgezet naar het nieuwe parlement, dat in juni 2024 zal worden verkozen. Wordt vervolgd dus.

Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws