Skip to main content

Informatiecentrum voertuigcriminaliteit LIV opgeheven

Met ingang van 1 juni 2024 is de publiek-private samenwerking binnen het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuig­criminaliteit (LIV) in de huidige vorm gestopt en wordt op een andere wijze voortgezet. Dit hebben de betrokken partijen RDW, Politie en het Verbond van Verzekeraars, binnen het LIV operationeel vertegenwoordigd door Stichting Verzekeringsbureau Voertuig­criminaliteit (VbV) gezamenlijk besloten.

Nieuwe vorm van samenwerking bij bestrijding voertuigcriminaliteit

Het besluit werd mede ingegeven door de ontwikkelingen op technologisch gebied en wetgeving, zoals de Wet politiegegevens. Wel blijven de partijen samenwerken in het belang van de veiligheid en de aanpak van voertuig­criminaliteit.

Data en Wet Politiegegevens

De ontwikkelingen rondom het delen van data en de Wet politiegegevens (Wpg) zijn al langere tijd gaande. Hierdoor was er binnen het LIV continu aandacht voor de juiste verwerking en deling van gegevens binnen het convenant. Het is een logische stap om vanuit onze eigen verantwoordelijkheden verder te werken aan het bestrijden van voertuig­criminaliteit, laat Gert Jan Holland, divisie­manager RDW, weten. ‘Want dit is iets waar alle partijen zich voor inzetten. De politie en de RDW blijven vanuit hun eigen wettelijke taakstelling samenwerken. Ook blijven we samenwerken met het Verbond van Verzekeraars en het VbV, maar niet meer binnen het convenant-LIV.’

Het blijft volgens hem voor alle partijen van belang voertuig­criminaliteit in een vroeg stadium te signaleren en daartegen te kunnen optreden. ‘Waar dat binnen de wettelijke bepalingen en grenzen kan, werken we zoveel mogelijk samen en delen we informatie.’

“In 2023 werden er in Nederland 1877 ‘motorrijwielen’ gestolen, een forse stijging van 11% ten opzichte van de 1694 in 2022 en het hoogste cijfer van de afgelopen 5 jaar. Opvallend is dat van de stijging van 183 motoren in 2023 t.o.v. 2022, er maar liefst 100 in Amsterdam werden gestolen” – Meer motordiefstallen in 2023, vooral in Amsterdam

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws