Skip to main content

Rechtbank vernietigt vergunning Eurorcircuit Valkenswaard

De provincie Brabant had begin 2020 geen natuurvergunning mogen verlenen voor een circuit voor motorsport in Valkenswaard, zo besloot afgelopen vrijdag de rechtbank Oost-Brabant. Hetzelfde geldt voor de milieuvergunning die aan het motorcrosscircuit is verleend door de gemeente Valkenswaard, waarop de rechtbank allebei de vergunningen heeft vernietigd. Het betekent de zoveelste slag in een voortdurende oorlog die door een aantal omwonenden en milieuorganisaties gevoerd wordt tegen het beroemde Eurocircuit. In 2020 werd het wereldkampioenschap MXGP nog op het circuit verreden, maar de vraag is of dit in de toekomst ooit nog kan. Voorlopig staat de volgende Nederlandse MXGP in 2021 alleen gepland voor op het Witte Ruysheuvel Circuit in Oss. Daarmee lijkt de Nederlandse motorcross Grand Prix voorlopig even gered, nadat in Assen al eerder besloten werd niet meer door te gaan, maar de spoeling van geschikte circuits wordt wel steeds dunner. 

De rechtbank doet nu drie uitspraken in zaken rondom het Motorcross circuit aan de Victoriedijk te Valkenswaard: 

  • De rechtbank vernietigt de beslissing op bezwaar tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het verleggen van het circuit, omdat onvoldoende is onderzocht of wel sprake is van een milieuneutrale wijziging.
  • De rechtbank vernietigt de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming, omdat onvoldoende vaststaat dat sprake is van een afname van de stikstofdepositie ten opzichte van de uitgangssituatie.
  • De rechtbank laat de last onder dwangsom in verband met het gebruik van het circuit in stand.

De eisers blijven overigens anoniem in de uitspraak, wat normaal niet gebeurt bij rechtspersonen, maar worden omschreven als “Vereniging” en “eisers en de eisers uit Dommelen wonen of hebben percelen op een redelijk korte afstand van het motorcrosscircuit” waarmee ongetwijfeld de al jarenlang procederende actiegroep “Groen en Heem” en twee omwonenden worden bedoeld. 

Hieronder de uitspraak van de rechtbank in het kort, de hele uitspraak is hiet te vinden: http://motornieu.ws/RrnDZC 


De gemeente verleende in 1993 een milieuvergunning aan de Motorsport Vereniging Valkenswaard om aan de Victoriedijk, vlakbij het Natura 2000-gebied Leenderbosch, een circuit aan te leggen. Het is een ouderwetse vergunning waarbij de geluidsbelasting van het circuit niet is beperkt. Er zijn alleen maar eisen gesteld aan motoren die tijdens wedstrijden worden gebruikt. Bij de vergunning van 1993 zat ook een tekening waarop is weergegeven hoe het terrein is ingericht. Voor het motorcrosscircuit was nooit een vergunning verleend op basis van de Wet natuurbescherming. 

In 2018 oordeelde de Raad van State dat de feitelijke situatie anders is dan de tekening uit 1993. Zo is er een extra lus in de noordoostelijke hoek van de baan aangebracht en is in de zuidoostelijke hoek de bocht ruimer gemaakt. De baan is daardoor aan die kant van het terrein langer geworden en iets opgeschoven in de richting van nabijgelegen woningen. De Raad van State oordeelde hierover in 2018 dat er niet kon worden uitgesloten dat dit zorgt voor een hogere geluidsoverlast bij die woningen. In 2019 vernietigde de rechtbank daarom een omgevingsvergunning voor het gebruik van het motorcrosscircuit voor de Dakar Pre-proloog; er viel niet uit te sluiten dat de geluidsvoorschriften uit 1993 zouden worden overschreden. 

Rechtbank vernietigt vergunning

De provincie schreef de Motorsport Vereniging Valkenswaard aan vanwege het ontbreken van een natuurvergunning voor het houden van extra evenementen en voor de verlegging van het circuit. De vereniging vroeg toen een nieuwe milieuvergunning en een natuurvergunning aan. In de milieuvergunning nam de gemeente scherpere eisen op over de geluidsuitstoot van de crossmotoren. Op 15 juni 2020 verleende de provincie een nieuwe vergunning.

Het verleggen van het circuit betekent meer geluidsoverlast voor omwonenden. Het circuit was verschoven in de richting van hun woningen. De rechtbank oordeelt dat de gemeente in kaart had moeten brengen wat de toegestane geluidsbelasting was in 1993. Volgens de rechtbank is het niet uit te sluiten dat het verleggen van het circuit in combinatie met het aanscherpen van de uitstoot van crossmotoren per saldo toch een nadeliger gevolg oplevert voor de omgeving. De rechtbank vernietigt daarom de milieuvergunning.

Het verleggen van het circuit in combinatie met het houden van evenementen zoals de Dakar Pre-proloog zorgt voor een hogere stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied. De provincie heeft in de natuurvergunning geen eisen gesteld aan de motoren. De oude motoren mogen dus ook nog steeds worden gebruikt. Dat is een verslechtering en daarom vernietigt de rechtbank de natuurvergunning.

Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws