Skip to main content

2019 financieel goed jaar voor KNMV

KNMV

In 2019 stegen de inkomsten bij de KNMV, terwijl de uitgaven daalden, zo blijkt uit het jaarverslag van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. De activiteiten van de KNMV bestaan uit twee verschillende pijlers: belangenbehartiging van motorrijders in het algemeen en de activiteiten als officiële motorsportbond. Het eerste ging uqa inkomsten wat minder, het tweede juist beter. 

Door een daling van het aantal reguliere leden (belangenbehartiging) naar 52.456, daalden ook de inkomsten uit contributie iets naar ruim € 2 miljoen. 

Aan de andere kant stegen de opbrengsten uit sportlicenties weer wat, naar ruim 1,4 miljoen, het aantal sportlicentiehouders steeg dan ook.  Eind 2019 waren er 12.09 basislicenties voor vrije trainingen, club- en/of districtswedstrijden, waarmee dat aantal ongeveer gelijk bleef als in 2018. Daarnaast werden en ook nog 4618 startlicenties voor wedstrijden van topsportniveau uitgegegeven, een flinke groei vanaf de 4537 van 2018, waarbij de stijging vooral uit de offroad motorsport kwam. 

Verder stegen de de inkomsten uit evenementen (€ 717.000), de sportbijdrage van het NOC*NSF (€ 578.00) en de niet nader gespecificeerde overige opbrengsten (€ 983.000). In totaal was er 6 miljoen aan inkomsten, een stijging ten opzichte van de 5,8 miljoen euro in 2018. 

Aan de uitgavenkant zijn de personeelskosten van €  2.237.000 en de daaraan verbonden persoonsgebonden kosten van € 1.771.000 met voorsprong de hoogste kosten voor de gecombineerde belangenvereniging/motorsportbond. Verder gaat er veel geld naar organisatiekosten (€ 441.000), communicatie & PR (€ 374.000) en overige kosten (€ 523.000). In totaal werd er 6 miljoen euro uitgegeven, een daling tegenover de 6,1 miljoen van 2018.

Huisvesting staat nu nog op de jaarstukken voor 241.000 euro, maar het huidige pand op de Zijpendaalseweg staat in de (stille) verkoop, om een nieuw pand op Papendal te betrekken. De nieuwbouw heeft echter vertraging opgelopen door de PFAS-, stikstof- en coronacrises, waardoor het nu de bedoeling is dat er tijdelijk een bestaand pand op Papendal wordt betrokken. 

In 2019 waren inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht, waar dat in 2018 niet helemaal het geval was. Het resultaat van de balans van de KNMV daalde toch licht, onder de streep is de vereniging nu goed voor ruim 3,3 miljoen euro, dat was vorig jaar nog 3,4 miljoen. 


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws