Skip to main content

Overzicht: motorrijders 2021 verkeersboetes en snelheidsovertredingen

Voor 2021 zijn de boetebedragen aangepast aan de hand van de inflatiecijfers. Dit betekent dat de tarieven voor de politiestrafbeschikking, ook wel een bekeuring volgens de “Wet Mulder” genoemd, zijn vastgesteld, maar dit geldt niet voor alle strafbare verkeersovertredingen. Een groeiend aantal kan immers niet meer met een simpele bon afgedaan worden, maar de officier van Justitie bepaalt bij deze verkeersfeiten het boetebedrag of laat, in uitzonderlijke gevallen, de overtreder voorkomen bij de (politie)rechter. Voor motorrijders is daarop de meeste kans bij hoge snelheidsovertredingen*, rijden zonder motorrijbewijs of gedrag dat officieel gezien wordt als gevaarlijk, zoals het maken van een wheelie. Overigens circuleren er steeds meer (vooral) mails met nepboetes, het CJIB geeft een aantal tips om die te herkennen

Overzicht boetbedragen verkeersovertredingen voor motorrijders in 2021

 • Geen goedgekeurde en goed passende/deugdelijk bevestigde helm dragen als bestuurder, passagier motorfiets dan wel driewielig motorvoertuig: € 150,-.
 • Als het kenteken niet goed leesbaar is of de kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd: € 150,-.
 • ls weggebruiker op een autosnelweg op de vluchtstrook of vluchthaven stilstaan, zonder noodgeval: € 250,-.
 • Als bestuurder van een voertuig tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vasthouden: € 250,-.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig: € 400,-.
 • Als bestuurder niet links inhalen: € 250,-.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg: € 150,-.
 • Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg: € 250,-.
 • Door rood rijden: € 250,-.
 • Niet rijden bij een groen verkeerslicht: € 150,-.
 • Als het voertuigidentificatienummer niet is ingeslagen of goed leesbaar is: € 250,-.
 • Als weggebruiker op een autosnelweg gebruikmaken van de berm, zonder noodgeval: € 150,-.
 • Als weggebruiker een voorrangsvoertuig niet voor laten gaan: € 250,-.
 • Als bestuurder een tram of autobus voorbij rijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen zonder hen daartoe de gelegenheid te geven: € 400,-.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad: € 150,-.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad: € 100,-.
 • Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken: € 150,-.
 • Als bestuurder een kruispunt blokkeren: € 250,-.
 • Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: € 250,-.
 • Als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg: € 250,-.
 • Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven: € 100,-.
 • Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt: € 250,-.
 • Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt: € 250,-.
 • Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt: € 250,-.
 • Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan: € 250,-.
 • Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd: € 150,-.
 • Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig of de aanhangwagen: € 150,-.
 • Rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken: € 100,-.
 • Wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: € 250,-.
 • Keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan: € 250,-.
 • Van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: € 250,-.
 • Van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan: € 250,-.
 • Van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan: € 250,-.
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom: € 100,-.
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom: € 150,-.
 • Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag: € 150,-.
 • Het hinderen van tegenliggers door groot licht: € 150,-.
 • Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom: € 100,-.
 • Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom: € 150,-.
 • Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht: € 150,-.

Overzicht boetbedragen snelheidsovertredingen voor motorrijders in 2021

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Snelweg  
Te hard Normaal Werk/30 km Normaal Werk Normaal Werk
1 km/u         € 12  
2 km/u         € 16  
3 km/u         € 22  
4 km/u € 29 € 48 € 25 € 39 € 25 € 33
5 km/u € 35 € 57 € 32 € 47 € 31 € 41
6 km/u € 43 € 66 € 39 € 56 € 38 € 51
7 km/u € 50 € 77 € 46 € 65 € 44 € 61
8 km/u € 57 € 88 € 52 € 75 € 51 € 70
9 km/u € 65 € 100 € 61 € 83 € 58 € 80
10 km/u € 74 € 110 € 69 € 93 € 65 € 89
11 km/u € 100 € 139 € 94 € 117 € 89 € 115
12 km/u € 108 € 150 € 104 € 130 € 97 € 126
13 km/u € 120 € 164 € 114 € 142 € 105 € 137
14 km/u € 129 € 177 € 123 € 153 € 114 € 148
15 km/u € 139 € 191 € 133 € 165 € 123 € 158
16 km/u € 149 € 204 € 142 € 179 € 132 € 179
17 km/u € 160 € 219 € 152 € 193 € 143 € 184
18 km/u € 173 € 233 € 162 € 206 € 155 € 197
19 km/u € 184 € 249 € 176 € 220 € 165 € 211
20 km/u € 197 € 265 € 188 € 233 € 177 € 224
21 km/u € 211 € 282 € 200 € 249 € 189 € 239
22 km/u € 224 € 298 € 212 € 265 € 200 € 252
23 km/u € 239 € 315 € 224 € 280 € 212 € 267
24 km/u € 251 € 333 € 239 € 295 € 224 € 282
25 km/u € 267 € 352 € 252 € 313 € 235 € 300
26 km/u € 282 € 373 € 267 € 330 € 249 € 315
27 km/u € 300 € 393 € 280 € 346 € 261 € 331
28 km/u € 314 € 412 € 295 € 365 € 271 € 349
29 km/u € 330 € 430 € 313 € 383 € 286 € 365
30 km/u € 346  8 € 329 € 401 € 302 € 383
31 km/u € 316 *  *   € 316  *
32 km/u  * * * * € 331 *
33 km/u  * * * * € 346 *
34 km/u * * * * € 362 *
35 km/u * * * * € 378 *
36 km/u * * * * € 394 *
37 km/u * * * * € 411 *
38 km/u * * * * € 427 *
39 km/u * * * * € 435 *

Er zijn binnen de snelheidsovertredingen dus verschillende categoriën: binnen de bebouwde kom (stad), buiten de bebouwde kom (buitenweg) en snelweg. Daarnaast zijn er verzwarende omstandigheden: in de stad is dat binnen 30-km zones en bij werkzaamheden, daarbuiten alleen bij wegwerkzaamheden. 

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws