Skip to main content

Minister: terugroepacties motorfietsen verplicht uitvoeren

Bezitters van een motorfiets waarbij terugroepacties (recalls) niet zijn uitgevoerd, kunnen straks een verbod krijgen om met dat voertuig op de openbare weg te rijden, het te exporteren, over te schrijven of een groot aantal andere dingen. Hiermee moet voorkomen worden dat terugroepacties niet worden uitgevoerd, zoals Nieuwsmotor.nl recent al vaststelde bij een gevaarlijke recall. Overigens lijkt niet zozeer veiligheid op de weg de hoofdreden om nu de regels strenger te maken, maar zorgt de “dieselfraude” ervoor dat dit wordt aangepakt; nogal wat eigenaren van een betrokken dieselasuto willen immers niet dat hun auto qua vermogen moet inleveren, waardoor ze de recall niet laten uitvoeren. 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en van Milieu en Wonen zijn nu dus “voornemens om terugroepacties verplicht te stellen voor voertuigeigenaren”. Ook moeten fabrikanten beter hun best gaan doen om recalls voor elkaar te krijgen, anders kan de RDW de typegoedkeuring intrekken, al lijkt dit meer gericht op de genoemde emissieproblematiek. 

Overigens stelt RDW ook een aantal regels voor om het doorloopproces qua veiligheid te verbeteren, waar het nu nog volop aan schort. Al eerder lieten we zien dat er momenteel geen enkele sancties zijn als een fabrikant een recall niet bekend maakt. Daar komt bij dat het proces van een terugroepactie tot nu toe volledig als verantwoordelijkheid van de fabrikant wordt gezien, wat niet bij elke fabrikant van motorfietsen even serieus wordt genomen. Als gevolg hiervan zijn er vaak langdurig verschillen tussen de databases van verschillende Europese landen. Daarnaast worden er in de USA en Canada véél meer recalls worden gemeld, waarbij het proces ook nog eens volledig tranparant verloopt. Daar kwam bij dat tot nu toe vanuit RDW geen enkele vorm van actieve opsporing van mogelijke gevaarlijke tekortkomingen werd gedaan, dit omdat er vanuit de overheid maar twee personen op dit werkveld werden gezet. 

Nieuwsmotor heeft meerdere malen met de RDW over het systeem van terugroepacties gesproken, de artikelen over dit onderwerp zijn terug te lezen via ons laatste artikel hierover: https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/24524-rdw-houdt-proces-tegen-het-licht 

Door RDW voorgestelde aanpassingen terugroepproces:

Beleidsregel voor fabrikanten: 
• Een verplichting voor de fabrikant tot het aanleveren van een Europese dan wel wereldwijde lijst met voertuigen;
• Afspraken over de doorlooptijd voor een terugroepactie. Het voorstel hiervoor is dat dit per geval wordt vastgesteld bij de melding van het maatregelenpakket met name vanwege het verschil in aard en ernst, maar niet langer dan 24 maanden, in lijn met de nieuwe emissieverordening nr. 2018/1832);
• De tijd tussen herstel van het voertuig en verwerking in het RDW register moet geminimaliseerd worden naar een vastgestelde termijn van 1 werkdag voor het melden van herstel bij de RDW;
• Het inrichten van procestoezicht op de uitvoering van de terugroepactie door de RDW;
• Een toelichting op de toepasselijkheid van de bestuurlijke boete voor de fabrikant;
• Vast kader of format voor het informeren van de voertuigeigenaar. 

Verplichtende maatregelen voertuigeigenaar
• Verplichtende maatregelen voor de voertuigeigenaar zijn nodig. Hiervoor zijn wijzigingen op wetsniveau vereist. Om de verplichting te borgen zijn drie sporen mogelijk na het verstrijken van de in de beleidsregel nader te beschrijven doorlooptijd die maximaal 24 maanden mag duren;
• Verbodsbepaling voor het rijden op de openbare weg; • Een blokkade op het gebruik van RDW diensten zoals APK, export, overschrijving en schorsing;
• De APK van het voertuig kan onder voorwaarden vervallen worden verklaard.


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws