Skip to main content

MAG start petitie tegen wegafsluitingen voor motorrijders

De Motorrijders Actie Groep is een online petitie gestart om te voorkomen dat motorrijders door dreigende en reeds uitgevoerde wegafsluitingen verder in hun vrijheid belemmerd worden. Het is de bedoeling de petitie na drie maanden aan te bieden aan de Tweede Kamer, met als boodschap dat aangepaste weginrichtingen, betere voorlichting en strengere handhaving te verkiezen zijn boven wegafsluitingen voor àlle motorrijders, zoals in een aantal gemeentes al gebeurt.  

De MAG stelt zich op het standpunt dat de ondervonden overlast wordt veroorzaakt door een kleine groep, waarop alle motorrijders worden afgerekend door gewoon iedereen op een motorfiets de toegang te verbieden. Tevens constateert de belangenvereniging dat het ontbreekt aan lokale, regionale en overheidsmaatregelen om de ervaren overlast in te dammen, zoals weginrichting, voorlichting, handhaving en dat motorrijders door dreigende en reeds uitgevoerde wegafsluitingen in hun vrijheid worden belemmerd. 

Daarom roept de petitie op om snelheidsbeperkende maatregelen op zogenaamde zelfhandhavende (30- en 60-km) wegen te stimuleren, zodat de snelheid vanzelf omlaag gaat door een meer logische inrichting van de weg. Ook wordt gevraagd om bij te dragen aan bewustwordingscampagnes voor motorrijders, maar ook om strengere handhaving op de weggebruikers die toch overlast blijven veroorzaken. 

De petitie vindt u hier: http://bit.ly/petitieMAG 

Persbericht MAG: Stop wegafsluitingen voor motorrijders

Motorrijdersactiegroep MAG schrijft vrijheid bij voorkeur met hoofdletters. De organisatie doet er dus alles aan om dijken en andere stuurweggetjes open te houden. Dat kunnen ze niet alleen. Help mee en teken de MAG-petitie Stop wegafsluitingen voor motorrijders. Daarmee neem je ook
jouw verantwoordelijkheid in de ervaren overlast, waar we als motorrijders alleen met z’n allen een eind aan kunnen maken.

Met de petitie wil de MAG bereiken dat 30- en 60-kilometerwegen zo ingericht worden als ze bedoeld zijn, dat de overheid bijdraagt aan bewustwordingscampagnes voor motorrijders, dat er waar nodig gehandhaafd wordt en dat – onder meer op die manier – doelgroepgerichte afsluitingen tegengegaan worden. De petitie wordt later dit jaar in Den Haag aangeboden. 

Eigen verantwoordelijkheid
Ja, er is geluidsoverlast door motoren. En ja, de MAG wil voorkomen dat er nog meer dijkjes en wegen specifiek voor motorrijders worden afgesloten. Laten we met z’n allen zorgen voor een petitie met een indrukwekkende lijst handtekeningen. En laten we met z’n allen rekening houden met onze omgeving, zoals steeds meer motorrijders doen. Geef geen gas voor rood, ga van het gas af als je bewoning, mensen of dieren nadert, bewaar vol gas de bocht uit voor het circuit, vervang je loud pipes door goedgekeurde uitlaten, zet je dB-killer er weer in en spreek motormaten aan die er anders over  denken. 

Serieus
Natuurlijk kun je geluid blijven maken. Je rijdt motor. Maar als we met z’n allen te veel geluid blijven maken, kunnen we straks nergens meer rijden. Zo eenvoudig is het helaas. Wij vragen de overheid om mee te denken en in actie te komen. Dat werkt alleen als we als motorrijders laten zien dat we het probleem serieus nemen. Doe mee. 

De petitie vindt u hier: http://bit.ly/petitieMAG

Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws