Skip to main content

Frans onderzoek dat heeft plaatsgevonden in Parijs tijdens de zomermaanden van 2018 zou aantonen dat motorfietsen meer vervuilend zijn dan auto’s. In totaal heeft de test ruim drie weken plaats gevonden en hierbij zijn er meer dan 218.000 voertuigen geregistreerd en is de uitstoot hiervan gemeten. Dit gebeurde op drie punten in de stad, alle met een maximale snelheid van 50 kilometer per uur en minstens twee banen in dezelfde richting. De metingen zijn daarnaast 24 uur per dag uitgevoerd, wat een resultaat heeft opgeleverd van in totaal 180.000 goedgekeurde metingen die gebruikt kunnen worden in het onderzoek. Hiermee is het één van de grootste onderzoeken op uitstoot van gemotoriseerd vervoer op dit moment. Van alle voertuigen waarvan er een correcte meting gedaan is, waren er bijna 3.500 motorfietsen, scooters of driewielers.
De resultaten van deze metingen zijn volgens sommige genoeg om te vermelden dat motorfietsen tot wel elf keer vervuilender zijn dan auto’s. Nieuwsmotor is wat dieper de data ingedoken om te controleren of deze beweringen ook allemaal kloppen. Hierbij allereerst iets over de metingen zelf. Opvallend is dat het Franse onderzoek uitgevoerd door ICCT (International Council on Clean Transportation) in de onderzoeksresultaten aangeeft dat motorfietsen lastiger te detecteren zijn dan auto’s. Daar waar van het totaal aantal meting (dus inclusief auto’s) er 84% geldig verklaard en dus bruikbaar is, valt op dat bij motorfietsen bijna hetzelfde aantal metingen geldig en ongeldig is. Hierdoor is de helft van het aantal metingen niet in het onderzoek meegenomen. Tevens valt op dat scooters en driewielers in het onderzoek wel als apart benoemd worden, maar weer opgeteld worden bij de motorfietsen wanneer deze afgezet worden tegen auto’s. Terwijl het overgrote deel van de scooters en driewielers juist nog maar voldoet aan de Euro-2 normering voor uitstoot. Bij de motorfietsen zelf is juist het overgrote deel al Euro-3 en in de A1-klasse (tot 125cc) is één derde deel zelfs al Euro-4. Het moge duidelijk zijn dat wanneer de scooters en driewielers meegeteld worden in de afzetting tegen auto’s dit een negatief resultaat weergeeft voor de motoren. Wanneer dit namelijk gebeurd is de uitstoot van CO inderdaad elf maal hoger dan die van diesel auto’s en ruim 6 keer hoger dan benzine auto’s. Focussen we ons echter op de NOx (stikstof in de volksmond), waar de laatste tijd zoveel om te doen geweest is, zien we een compleet ander beeld. Dan stoten auto’s op diesel juist een kwart meer uit dan motorfietsen die dan weer 1,5 keer zoveel meer uitstoten dan auto’s op benzine.

Wanneer er enkel gelet wordt op daadwerkelijk motorfietsen ontstaat er daarnaast een nog genuanceerder beeld. De gemiddelde uitstoot van motorfietsen (Euro-4) komt dan op 41 gram CO per kilogram. Voor auto’s ligt dit gemiddeld op 7, waardoor de uitstoot van CO ongeveer 6 keer groter is. Opvallend hierbij is daarnaast motoren die in de A2 en volledig A categorie vallen het nog een stuk beter doen dan A1 met een gemiddelde uitstoot van 25 gram per kilogram en hierdoor maar 3,5 keer meer CO uitstoten dan auto’s die voldoen aan de Euro-6 normering. Hierbij is er dus specifiek gekeken naar de hoogste normering waaraan beide voertuig soorten dienen te voldoen. Kijkend naar de stikstof uitstoot zitten motorfietsen met de Euro-4 norm op hetzelfde niveau als dieselauto’s die voldoen aan de Euro-6 norm, benzine auto’s met euro-6 normering doen het qua uitstoot twee keer zo goed en stoten ongeveer de helft minder uit. Daarnaast is opvallend dat stilstaande voertuigen niet zijn meegenomen in het onderzoek. Terwijl het juist zo is dat auto’s met name in steden langere tijd op dezelfde plaats stilstaan dan dat motorfietsen dit doen, omdat deze tussen twee rijen door kunnen rijden. Juist het stilstaan van auto’s zorgt ervoor dat er langere tijd op dezelfde plek uitstoot is van uitlaatgassen.

Concluderend uit de cijfers kunnen we wel zeggen dat motorfietsen inderdaad meer uitstoten dan auto’s daar waar het gaat om CO (koolmonoxide). Kijkend naar andere gassen die uitgestoten worden ligt het gemiddelde op dat van een dieselauto. Daarnaast is het zo dat het merendeel van de motorfietsen die in het onderzoek meegenomen zijn, nog maar voldoen aan de Euro-3 norm, terwijl het wagenpark in de Franse hoofdstad duidelijk nieuwer is en het merendeel van de metingen zelfs al voldoet aan de nieuwste Euro-6 norm. Duidelijk is dat dit ook een negatief effect heeft op metingen voor motorrijders. Zetten we de cijfers van de hoogste Euro normeringen voor beide voertuigen echter tegenover elkaar, geeft dit ook weer een beter beeld dan alles op de grote hoop gooien. Hetzelfde geldt hierbij voor het toevoegen van de scooters en driewielers aan de categorie motorfietsen.
Nederlandse cijfers op deze schaal zijn echter niet bekend. Wel is het zo dat de gemiddelde leeftijd van motorfietsen ook hier een stuk hoger ligt dan die van auto’s, waardoor eventuele cijfers waarschijnlijk eenzelfde soort beeld laten zien. De uitstoot van motorfietsen van sommige stoffen is dus inderdaad hoger dan die van de auto, maar niet dusdanig als sommigen je willen doen geloven. Vanaf 1 januari 2020 treedt daarnaast de nieuwe Euro-5 norm voor motorfietsen in werking. Hierdoor wordt de uitstoot van CO teruggedrongen met 12% en die van NOx zelfs met 60%.

Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws