Gemeente Valkenswaard komt met nieuw bestemmingsplan Eurocircuit

De gemeente Valkenswaard werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het Eurocircuit. Na de uitspraak van de rechtbank dat de provincie Brabant geen natuurvergunning mocht verlenen voor het circuit, is de gemeente genoodzaakt met een plan van aanpak te komen voor het gehele terrein. Naast het Eurocircuit zelf wat in beheer is van de Nederlandse Rallycross Vereniging (NRV) en Motorsport Vereniging Valkenswaard (MVV), huisvest het terrein ook nog een schietvereniging, wielerclub, fietscross vereniging en politiehonden vereniging.
Om tot een besluit te komen heeft de gemeente in totaal 23 belanghebbende uitgenodigd voor verschillende gespreksrondes. Deze 23 belanghebbende zijn door de gemeente onderverdeeld in 3 ‘stakeholders’: Direct omwonenden, de verenigingen en verschillende bedrijven. In gezamenlijke bijeenkomsten hebben zij de volgende 5 verschillende scenario’s uitgewerkt voor het hele terrein.

1. Terrein omvormen tot natuur
Vanwege de ligging die grenst aan Natura 2000 gebieden lijkt het terrein omvormen tot natuur een logische stap om te nemen. Er zou hierbij wel ruimte moeten komen voor andere activiteiten zoals fietsen, mountainbiken en kleinschalige horeca. Hierdoor zou het crossen echter helemaal verdwijnen van het terrein en daarmee het Eurocircuit verloren gaan. De stakeholders zien dit niet zitten. Enerzijds omdat het terrein al dusdanig is aangetast dat herstel maar deels mogelijk is. Anderzijds omdat het naast natuurhistorische waarde ook crosshistorie heeft.

2. Huidig legaal gebruik vastleggen in bestemmingsplan
Op dit moment is het terrein, door de rechterlijke uitspraak eerder dit jaar, niet goed te benutten voor crossen. Door het bestemmingsplan zo aan te passen dat dit wel mogelijk wordt, moet er weer meer ruimte komen voor de cross verenigingen. Dit past ook in de wens van de gemeente die het verenigingsleven belangrijk acht voor Valkenswaard. Hierbij zouden er wel goede afspraken gemaakt moeten worden, om de overlast niet verder toe te laten nemen. Daarbij dient er ingezet te worden op verduurzaming, zoals elektrisch crossen. Ook dient er ruimte te zijn voor andere activeiten buiten de verenigingen om.

3. Omvormen tot leisure zone
In dit scenario staan recreatie en vrije tijdsbesteding centraal. Waarbij er ruimte komt voor investerdeers en ondernemers om activiteiten te ontplooien in het gebied. De stakeholders geven aan dat het belangrijk is dat er in dit scenario ruimte blijft voor de gemotoriseerde sporten en het Eurocircuit dus behouden blijft. De nieuwe activiteiten mogen daarnaast niet belastend zijn voor de omgeving.

4. Gebruik van crossen maximaal benutten
Scenario vier ligt volledig in lijn met de wens van de NRV en MVV. Het gebruik van het Eurocircuit wordt volledig benut, waarbij er naast het gebruik voor de verenigingen ook ruimte onstaat voor (inter)nationale kampioenschappen. Waardoor bijvoorbeeld de MXGP weer terug zou kunnen keren naar Valkenswaard.
De stakeholders geven aan dat het in dit scenario zeer belangrijk is te blijven overleggen. Waarbij er daarnaast maximaal ingezet dient te worden op geluidsreductie, eventueel met een maximale norm. Verder dient er ruimte te komen voor andere organisaties die in de recreatiesfeer iets op kunnen zetten.

5. Combinatie scenario
Zoals duidelijk wordt uit bovenstaande overzicht, komt in ieder scenario naar boven dat er ruimte moet komen voor andere activiteiten dan het huidige gebruik. Het is de wens van de stakeholders (en gemeente) dat het terrein toegankelijk wordt voor een groot publiek als centrum voor buiten activiteiten. Hierbij blijft er ruimte voor crossen, maar wel voor maximaal 8 uur in de week. Alle huidige verenigingen houden in dit scenario ook ruimte op het terrein voor activiteiten, maar andere activiteiten zijn ook welkom, zoals benoemt in scenario drie.

Op basis van bovenstaande scenario’s heeft de gemeente een rapport op laten stellen, waarbij ieder scenario beoordeeld is. Duidelijk komt naar voren dat de gemeente zich wil profileren als ‘groene’ gemeente en dat crossen niet in dit plaatje past. Hierdoor komt scenario vier uiteindelijk ook niet goed uit de bus. Uit het rapport blijkt dat scenario drie het meest ‘gunstige’ effect zou opleveren, wanneer alle beoordelingscriteria vergeleken worden. Niet vreemd, omdat in dit scenario de gemeente eigenaar blijft van de grond. Hierdoor kan het naast het verstrekken van vergunningen ook erfpacht blijven vragen aan investeerders die het terrein willen gaan uitbaten. Waardoor de gemeente altijd een goede inkomstenbron heeft.

De bewoners van Valkenswaard zelf is ook gevraagd naar hun mening in een enquête. De inwoners zelf staan duidelijk niet te springen om scenario drie. Inwoners van de woonwijk gelegen vlakbij het circuit zien dit voorstel zelfs het minste zitten. In de enquête die gehouden is onder een dwarsdoorsnede van de inwoners van Valkenswaard geeft 90 procent aan dat het terrein de plek is waar de verenigingen thuishoren. Dat het Eurocircuit als cruciaal wordt gezien, blijkt wel uit het feit dat 80 procent van de ondervraagden vindt dat er ruimte moet blijven voor gemotoriseerde sporten. Hierbij mag er volgens een ruime meerderheid ook niet gesneden worden in het aantal cross uren. Bijna driekwart van de ondervraagden vindt het zelfs belangrijk voor Nederland dat crossen blijft bestaan op het Eurocircuit. Waarbij het belangrijk is dat het Eurocircuit internationaal op de kaart blijft staan, door het organiseren van (inter)nationale wedstrijden.

Op 15 juli dit jaar komt er een raadsbesluit en is na jaren eindelijk duidelijk wat de toekomst van Eurocircuit Valkenswaard gaat worden.


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal - Colofon

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief