CBS: in 2021 verongelukten 52 motorrijders bij verkeersongeval in Nederland

In 2021 kwamen 52 motorrijders om het leven na een verkeersongeval, dat is een stijging ten opzichte van de 44 in 2020 maar exact gelijk aan 2019. Bij deze vorig jaar dodelijk verongelukte motorrijders betrof het 51 mannen en één vrouw, een verhouding die eigenlijk elk jaar te zien is. Qua leeftijd ligt het zwaartepunt zeer duidelijk in de categorie tussen 20 en 29 jaar (29), gevolgd door 40-49 (10), 50-59 (ook 10) en 39-39 (9). Overall ligt deze verdeling héél anders, veruit de meeste noodlottige verkeersongevallen overkomen ouderen in de leeftijdsgroepen 70-79 en 80-89 jaar. 

Over de afgelopen jaren bezien, schommelt het aantal omgekomen motorrijders ongeveer rondom deze getallen,na een jarenlange daling. Zo was het aantal noodlottige motorongelukken in 2002 nog bijna het dubbele van nu. Wel is het zo dat het totale aantal verkeersdoden over het algemeen sinds 2017 nog steeds afneemt, een trend die dus helaas niet meer geldt voor motorrijders, waar een stabilisatie is te zien. Dit blijkt uit de cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd. SWOV gaat in een specifiek op motorrijder gericht onderzoek nader analyseren welke ontwikkelingen hieraan hebben bijgedragen

Totaal 9 procent motorrijders

De meeste verkeersslachtoffers waren in 2021 fietsers (36%) en auto-inzittenden (30%). Gemotoriseerde tweewielers (in totaal 17%) vormen een derde grote groep; voor iets meer dan de helft (9%) zijn dit motorrijders, voor de rest zijn het berijders van een brom- of snorfiets (waaronder ook brommobielen en speed-pedelecs). In 2021 was 7% van de doden een voetganger, 5% een berijder van een scootmobiel en 2% een inzittende van een vracht- of bestelauto.

Recent liet 

Bron: SWOV-factsheet, april 2022. 


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal - Colofon

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief