Skip to main content

Dalende omzet- en winstcijfers voor Duell

Duell

De netto-omzet van het Finse motordistributiebedrijf Duell daalde in de 9 maanden tussen september 2022 t/m mei 2023 met 0,4 % tot EUR 89,0 miljoen (EUR 89,3 miljoen). De organische netto-omzet daalde met 14,7%. De netto-omzet in constante valuta steeg met 1,7%. Voor alle cijfers geldt dat ze vergeleken worden ( ) met die van het jaar ervoor in dezelfde periode. Duell verwacht dat de netto-omzet dicht bij het niveau van vorig jaar zal liggen en dat de aangepaste EBITA zal dalen ten opzichte van het niveau van vorig jaar. Het lopende boekjaar van het Finse bedrijf eindigt op 31 augustus 2023.

De aangepaste EBITDA daalde met 32,7% tot € 5,0 miljoen (EUR 7,5 miljoen vorig jaar) met een aangepaste EBITDA-marge van 5,7% (8,4%). De EBITDA bedroeg € 4,2 miljoen (€ 5,4 miljoen). De verschillen tussen aangepaste en gerapporteerde cijfers worden verklaard door posten die de vergelijkbaarheid beïnvloeden, zoals € 0,8 miljoen aan kosten in verband met gerichte aandelenemissie en herstructureringskosten van Duell Group.

De aangepaste EBITA daalde met 37,1% tot € 4,4 miljoen (€ 7,0 miljoen) met een aangepaste EBITA-marge van 4,9% (7,8%). De aangepaste bedrijfswinst daalde tot € 2,7 miljoen (€ 5,7 miljoen) met een marge van 3,0% (6,4%). Het verlies per aandeel was eind mei 2023 € -0,04 (0,05).

Oorzaken

“De markt- en conjunctuurcyclus blijft zwak en onzeker. De aanhoudende inflatie en het algehele economische klimaat hebben het consumentenvertrouwen doen dalen. Deze factoren zullen de voorspelbaarheid verminderen. Duell past zijn bedrijfskosten aan om aan de lager dan verwachte vraag te voldoen. Duell zal haar groeistrategie blijven uitvoeren ondanks onzekere marktomstandigheden.”

CEO Jarkko Ämmälä:

“Onzekerheid op de markt en een lagere vraag hadden een impact op de omzet en winstgevendheid in het derde kwartaal. Dealers gingen door met het afbouwen van voorraden, wat met name de verkoop in april beïnvloedde, vooral in de Scandinavische landen. Het fietssegment ontwikkelde zich positiever dan het powersportsegment. Als gevolg van een zwakker dan verwachte vraag hebben we in mei onze vooruitzichten en verwachtingen voor het boekjaar 2023 verlaagd.”

“We zijn doorgegaan met het verminderen van voorraadniveaus en het stroomlijnen van onze kostenstructuur om in lijn te zijn met de lagere vraag. We zijn ook begonnen met veranderingsonderhandelingen om personeel te verminderen in Finland en Zweden.”

“Ondanks de uitdagende marktomstandigheden zijn we doorgegaan met het uitvoeren van onze groeistrategie door de overname van TranAm in het VK af te ronden, waarvan het eerste deel werd betaald met de opbrengst van een gerichte aandelenemissie. De overname versterkt de positie van Duell op de Britse markt voor motoraccessoires. We zullen in het vierde kwartaal doorgaan met het afbouwen van voorraadniveaus met als doel permanent lagere voorraadniveaus te bereiken en de balans van de onderneming te versterken.”

“Over het algemeen zal de seizoensgebondenheid tussen de kwartalen meer uitgesproken zijn, waarbij het derde en vierde kwartaal hoger zullen zijn dan de eerste twee kwartalen, zowel wat betreft netto-omzet als winstgevendheid.”

Duell in Nederland

In de motorwereld nam Duell al diverse leveranciers en distributeurs over, waaronder in Nederland IGM Trading/ Grand Canyon en TMV (Techno Motor Veghel)


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws