Skip to main content

Pierer/KTM: wisselende resultaten in 2023

De Pierer Mobility Group verhoogde haar geconsolideerde omzet in het boekjaar 2023 met ongeveer 9% tot een nieuw record van 2,661 miljard euro (vorig jaar: 2.437 miljoen euro) ondanks moeilijke economische omstandigheden en onrust in de fietsindustrie.

 Het voorlopige bedrijfsresultaat (EBIT) daalde daarentegen met circa 32% naar € 160 miljoen (vorig jaar: € 235 miljoen), wat overeenkomt met een EBIT-marge van 6,0%. In het motorfietssegment ligt de EBIT-marge rond de 9%, wat binnen de oorspronkelijk geplande bandbreedte van 8-10% ligt. Aan de andere kant had de reorganisatie van het fietsensegment een aanzienlijk negatief effect op het resultaat. Met 324 miljoen euro ligt het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen (EBITDA) ongeveer 15% lager dan het cijfer van vorig jaar, wat overeenkomt met een EBITDA-marge van 12,2%.

Verkoop motorfietsen: 381.555 KTM, Husqvarna, GasGas, MV Agusta en CF

Met 280.206 verkochte KTM-motorfietsen, 67.462 verkochte Husqvarna Motorcycles en 29.532 verkochte GasGas-motorfietsen in het boekjaar 2023, naast de door MV Agusta (1.852) en CFMoto (2.503) verkochte motorfietsen, bedroeg de verkoop in totaal 381.555 motorfietsen (2022: 375.492 stuks). Het motorfietssegment realiseerde daarmee een omzetstijging van 2%. In de verkoopregio’s van Europa werden in totaal ongeveer 140.000 motorfietsen (+15%) verkocht, maar ongeveer tweederde van de motorfietsen (ongeveer 240.000) werd op markten buiten Europa verkocht. Ondanks een lichte omzetdaling in Noord-Amerika wist de dochteronderneming daar toch voor de tweede keer op rij meer dan 100.000 motorfietsen te verkopen. Terwijl de verkopen in Zuid-Amerika (-26%) en Azië (-27%) het afgelopen boekjaar daalden, was de omzet in Australië licht gestegen (+1%) ten opzichte van het voorgaande jaar, met ongeveer 19.700 verkochte motorfietsen.

Groei in EU en VS

In tegenstelling tot de moeilijke mondiale economische omstandigheden groeide de vraag in de kernmarkten van Europa zeer sterk met +11% (820.000 nieuw geregistreerde motorfietsen) en in Noord-Amerika (VS en Canada) met +4% (485.000 motorfietsen). Het marktaandeel van alle drie de merken (KTM, Husqvarna, GasGas) zal in 2023 dan ook rond de 10,6% in Europa en 12,6% in Noord-Amerika liggen.

De Australische (inclusief Nieuw-Zeelandse) motorfietsmarkt daalde licht, met een daling van 3% naar 67.000. nieuw geregistreerde motorfietsen. Niettemin steeg het totale marktaandeel van de drie merken in deze markt naar 21%. De relevante Indiase motorfietsmarkt kent daarentegen een aanzienlijke opleving (+22%), net als vorig jaar. Bajaj verkocht bijna 66.000 KTM- en Husqvarna-motorfietsen in India, wat resulteerde in een marktaandeel van 5,3%.

Dealervoorraden

In het motorfietssegment stegen de kosten van dealervoorraden hard, als gevolg van aanzienlijk hogere rentetarieven, ondanks de positieve consumentenvraag. Als gevolg hiervan moesten er langere betalingstermijnen en hogere kortingen aan dealers worden toegekend, om de dealerstructuur te versterken.

Dankzij de voldoende beschikbare liquiditeitsreserves kon Pierer Mobility AG niet alleen haar dealers, maar ook leveranciers zo ondersteunen om hun financiële situatie te stabiliseren en de aanzienlijk toegenomen lasten als gevolg van de stijging van de rentetarieven te verminderen.

De daarmee gepaard gaande negatieve impact op de vrije cashflow, die in 2023 € -411 miljoen bedroeg (vorig jaar: € -3 miljoen), is daarom bewust geaccepteerd. Daarnaast bleef het investeringsniveau in boekjaar 2023 op een hoog niveau (284 miljoen euro, +6%). Het afgelopen boekjaar bedroegen de investeringen in serieontwikkelingsprojecten inclusief tools in totaal 195 miljoen euro (+21%).

Vooruitzichten 2024

In het boekjaar 2024 zal Pierer Mobility AG zich richten op het versterken van zijn kernactiviteit “Powered-Two-Wheelers (motorfietsen en e-fietsen)” met de merken KTM, Husqvarna, GasGas en MV Agusta. Om de winstgevendheid van de Groep veilig te stellen, implementeert het management in het huidige consolidatiejaar kostenbesparende maatregelen die in de dubbele cijfers lopen. Een belangrijke focus zal liggen op het stroomlijnen van productontwikkelingscycli en een duidelijke afstemming van de productprogramma’s.

Kleine modellen uit India, grotere uit China

In het motorfietssegment worden delen van de productie voor individuele middenklassemodellen en bepaalde R&D-activiteiten overgedragen aan strategische partners Bajaj Auto (India) en CFMOTO (China). Dit heeft gevolgen voor producten (straatmotorfietsen) op zeer prijs- en concurrentie-intensieve markten. Het eerder door Bajaj geproduceerde modellengamma (tussen 125 en 390 kubieke centimeter) wordt uitgebreid. Wegmotoren tussen 790 en 950 kubieke centimeter zullen worden geassembleerd door de Chinese partner CFMoto. Dit is onder meer bedoeld om de kostenvoordelen in deze regio’s te benutten en ontwikkelings- en industrialisatieprocessen te versnellen.

Meer mensen

In het boekjaar 2023 heeft de Pierer Mobility Group het personeelsbestand met 96 medewerkers uitgebreid tot in totaal 6184 medewerkers. Hiervan zijn ongeveer 220 leerlingen werkzaam in de opleidingswerkplaats op de locatie in Mattighofen (AUT). Er werken ongeveer 1300 medewerkers in Research & Development, wat overeenkomt met ongeveer 21% van het totale personeelsbestand.

Fietsenverkoop: verkoop +33% maar daling winst

Ook de Pierer Mobility Group werd geconfronteerd met een scherpe daling van de marktprijzen als gevolg van mondiale overvoorraden in de fietsensector. De omzetgroei van ruim 30% in dit segment met de merken Husqvarna, R Raymon, GasGas en Felt werd gekenmerkt door voorraadaanpassingen en de verkoop van het merk R Raymon. In boekjaar 2023 zijn er 157.358 fietsen verkocht (vorig jaar: 118.465), waarvan 100.640 e-fietsen (vorig jaar: 74.479). De DACH-regio blijft de grootste afzetmarkt voor fietsen, goed voor ongeveer 60%. Het omzetaandeel van de fietsendivisie in Noord-Amerika zal in 2023 10% bedragen.

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws