Nieuwe Wet Franchise belangrijk voor motordealers

Nadat de Tweede Kamer de nieuwe Wet Franchise op 16 juni 2020 met algemene stemmen aannam, volgde de Eerste Kamer op 30 juni door als hamerstuk, ook weer zonder tegenstemmers, de Franchisewet goed te keuren. Voor motordealers die een merk vertegenwoordigen geldt deze nieuwe wetgeving ook, omdat zij in feite een franchiseovereenkomst afsluiten met het motormerk waarvan ze dealer zijn. De belangen rondom het tot stand komen van de nieuwe wet waren binnen de branche dan ook tegenovergesteld: aan de ene kant de meeste motorfabrikanten verenigd in de RAI-vereniging, aan de andere kant de dealers, waarvan een deel lid is van de BOVAG (video). In eerste instantie stelde de RAI zich op de positie dat dealercontracten niet onder franchisewetgeving zouden vallen. Na een zeer lange aanloop en veel lobbywerk, kwam de wet er toch en gaat hij ook voor dealercontracten te gelden. De uitvoering wacht nog heel even op het Koninklijk Besluit en publicatie in de Staatscourant, een formaliteit waardoor staatssecretairs Keijzer er naar streeft om de wet per 1 januari 2021 van kracht te laten zijn. 

Door de nieuwe wet worden de rechten van (motor)merkdealers sterker, maar er wordt ook meer actie vanuit henzelf verwacht.  De wet legt nu een aantal regels voor franchise vast:

  • Transparantie voorafgaand, tijdens en na de overeenkomst: De franchisegever en de franchisenemer worden verplicht elkaar de informatie te geven die relevant is voor een goede uitvoering van de franchiserelatie. 
  • Vooraf vastleggen hoe goodwill wordt bepaald: De inzet van de franchisenemer kan tot een waardestijging leiden. Vooraf moet worden vastgelegd hoe de goodwill bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald. 
  • Instemmingsrecht van franchisenemers: Bij beslissingen over de formule met financiële consequenties hebben de franchisenemers instemmingsrecht. De drempelwaarde hiervan moet samen vastgesteld worden. 
  • Een beperking van het non-concurrentiebeding: franchisenemers  kunnen nu na het beëindigen van de franchiseovereenkomst makkelijker een ander merk kiezen. 

Naast meer transparantie en het verplicht stellen van heldere afspraken voor een eventuele beëindiging van het franchisenemerschap, is vooral het instemmingsrecht voor de motordealers van belang. Dit geldt in situaties waarin de importeur/fabrikant de eisen voor haar dealers verandert, wat in veel gevallen draait om het aanpassen van de bedrijsvoering van de dealer. Denk daarbij aan zaken als inrichting of uitstraling van het pand, aanschaffen van hoeveelheden motorfietsen of onderdelen, visual identity, opleiding van monteurs of financieringsmethoden, waarbij in het verleden die nogal eens eenzijdig vanuit de merken aan dealers opgelegd werden. 

Hoewel de wet niet expliciet stelt dat er sprake moet zijn van een franchisenemersvereniging, wordt wel aangegeven dat de franchisegever voor belangrijke beslissingen de instemming moet hebben van de franchisenemers of een vertegenwoordiging van franchisenemers. Daardoor lijkt het onontkoombaar dat de franchisenemers (dealers) zich verenigen, om zo de fabrikant een algemeen gedragen antwoord op voorgestelde veranderingen te kunnen geven. Bij franchiseformules als Motoport is er wel een officiële stuctuur waarin de dealers vertegenwoordigd zijn, maar bij de dealers van motormerken zijn die er niet, of niet officieel. 

Met informatie van  het Vakcentrum


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal - Colofon

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief