Skip to main content

Zelfrijdende auto’s worden getest met motorfietsen

Naar aanleiding van de brief die motorrijdersorganisaties FEMA, MAG en KNMV hebben gestuurd naar RDW, met betrekking tot de door RDW afgegeven Europese typegoedkeuring van de Tesla, heeft onlangs een gesprek plaatsgevonden over de zorgen die leven bij motorrijders. Een bestuurder van een Tesla – en van steeds meer geavanceerde auto’s – kan cruciale handelingen overlaten aan het voertuig, terwijl deze apparatuur naar mening van de motorrijdersorganisaties niet of niet voldoende is getest met motorfietsen en andere gemotoriseerde tweewielers. In het gesprek over de zorgen die motorrijders hebben bij het op de weg toelaten van (semi-)autonoom rijdende voertuigen bleek al snel dat een groot deel van de zorgen van de motorrijdersgemeenschap worden gedeeld door RDW.

Bestuurders van voertuigen die gebruik maken van Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), zoals bijvoorbeeld een Adaptive Cruise Control (ACC) of een Lane Changing System (LGS), worden geacht te allen tijde de volledige controle over het voertuig te hebben. Ter ondersteuning waarschuwt de auto op basis van sensoren bij een dreigende aanrijding met bijvoorbeeld een motorfiets de bestuurder, zodat deze tijdig kan ingrijpen, eventueel geassisteerd door de hardware van de auto. In de praktijk blijkt echter dat bestuurders van dergelijke voertuigen in veel gevallen al volledig lijken te vertrouwen op de techniek en zich met andere zaken bezighouden dan het verkeer. En dan dient de vraag te worden gesteld of de huidige techniek in de auto’s voldoende rekening houdt met de aanwezigheid van motorfietsen in het verkeer en of die techniek in staat is adequaat in te grijpen en de bestuurder tijdig te waarschuwen.

De gezamenlijke conclusie van RDW en de motorrijdersorganisaties is dat goed functionerende Advanced Driver Assistance Systems een toegevoegde waarde kunnen hebben met betrekking tot de verkeersveiligheid, maar dat er ook nadelen aanzitten indien bestuurders er niet op een juiste manier mee omgaan en onvoldoende aandacht schenken aan het verkeer.

Het voorstel van RDW is om in samenwerking met de motorrijdersorganisaties de kennis over dit onderwerp te vergroten door een eigen testprogramma uit te voeren met verschillende merken auto’s die geavanceerde bestuurder-ondersteunende functies hebben. In dat testprogramma moet objectief worden beoordeeld wat de huidige stand van zaken is in de techniek die ervoor zou moeten zorgen dat motorfietsen en andere gemotoriseerde tweewielers worden waargenomen door de sensoren van de auto’s en of die techniek ook correct reageert op de aanwezigheid van motoren. RDW is ook van mening – net als de motorrijders – dat het testen met motorfietsen deel uit hoort te maken van het testprotocol voor een Europese typegoedkeuring.

In het eerste kwartaal van 2017 zal het testprogramma worden beschreven, zal worden onderzocht welke onderzoeksresultaten op het gebied van het met motorfietsen testen van semi-autonome auto’s al beschikbaar zijn en zullen de onderzoeksvragen worden geformuleerd. Vervolgens zullen de praktijktesten in 2017 moeten worden uitgevoerd.

Dolf Willigers, secretaris-generaal van de FEMA: “Wij zijn zeer content met uitkomst van dit eerste gesprek met de experts van RDW. We gaan gezamenlijk optrekken en we zullen in de praktijktesten gaan zien in hoeverre de techniek rekening houdt met motorrijders. Dit zal de komende jaren een belangrijk onderwerp blijven voor de FEMA en ons streven zal blijven om te zorgen dat motorrijders letterlijk en figuurlijk niet over het hoofd worden gezien in de ontwikkeling van de nieuwste generaties auto’s. Het testprogramma kan blijvende gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid van motorrijders in heel Europa en daarom ben ik er bijzonder trots op dat de motorrijdersgemeenschap hierin gezamenlijk optrekt en gaat samenwerken met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het op de openbare weg toelaten van zulke geavanceerde auto’s.”

Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws