Aantal verkeersdoden onder motorrijders daalt

Afgelopen jaar hebben er minder dodelijke ongelukken plaatsgevonden dan in 2019. In totaal kwamen in 2020 toch nog 610 mensen om het leven tijdens een ongeval, dit is daling van ruim 8 procent ten opzichte van 2019. Dit is het laagste aantal sinds 2015. Toch zijn hiermee helaas de doelstellingen van 2008, maximaal 500 verkeersdoden in 2020, niet gehaald. Daarnaast staat de daling in het aantal verkeersdoden niet gelijk aan de drukte op de weg. 

In 2020 is de verkeersdrukte namelijk flink afgenomen door de geldende lockdowns en het vele thuiswerken. Hierdoor staat het aantal verkeersdoden niet in relatie tot de verkeersdrukte. Waardoor er relatief gezien afgelopen jaar meer dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden, wanneer dit afgezet wordt tegen het aantal verkeesbewegingen. In de weekenden van eind maart en begin april was het zelfs een derde rustiger op de wegen, terwijl het op werkdagen maar half zo druk was. Einde van 2020 was de verkeersdrukte op ongeveer 80 procent ten opzichte van 2019.
Het SWOV meldt dan ook, dat ondanks de daling, de negatieve trend niet doorbroken is. Maar dat de stagnatie in het aantal verkeersdoden niet is veranderd in 2020. Dit is ook te zien in de cijfers van de afgelopen 10 jaar, waar het aantal verkeersdoden al sinds 2011 rond de 600 ligt.

Kijken we naar de cijfers van motorrijders, dan zien we hier ook een dalende lijn. In 2019 kwamen er nog 52 motorrijders om het leven in het verkeer. Vorig jaar waren dit er 44. Hierbij is de grootste groep al jaren die van 20 tot 30 jaar. Ook in 2020 kwamen de meeste motorrijders om het leven in deze leeftijdsgroep. Van de 44, waren er 12 tussen de 20 en 30 jaar oud.
Daarbij meldt het SWOV dat het risico op een dodelijk ongeval met de motorfiets wel flink is gedaald. Dit doen zij op basis van aantal dodelijke ongelukken per miljard reizigerskilometer per voertuigscategorie. Voor motorrijders ligt dit al jaren rond de 50, terwijl dit in 2020 flink daalt naar ‘slechts’ 35 dodelijke ongevallen per miljard reizigerskilometer. Een verklaring voor dit sterk gedaalde risico geeft het SWOV echter niet.

De SWOV en diens partners dienen donderdag 22 april als Verkeersveiligheidscoalitie het vernieuwde Verkeersveiligheidsmanifest in bij de tweede kamer. Dit manifest bevat oplossingsrichtingen die, volgens de Verkeerveiligheidscoaltie essentieel zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Hiermee dringen zij er bij het kabinet op aan, om de komende regeringsperiode verkeersveiligheid hoog op de agenda te hebben staan.

Afbeelding: SWOV


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal - Colofon

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief