RAI: motorrijden in de lift, 652.336 motoren in Nederland

De belangstelling voor motorrijden in Nederland neemt weer toe. Dat blijkt niet alleen aan de groeiende verkoopcijfers, maar ook uit de animo voor de afgelopen MOTORbeurs Utrecht. Dit evenement, waar nagenoeg alle motorfietsimporteurs van afdeling Motorfietsen van RAI Vereniging acte de présence gaven, trok bijna 100.000 bezoekers. Het afgelopen jaar werden in ons land 11.345 nieuwe motorfietsen aangeschaft, bijna 10 procent meer dan in 2014. Daarmee ligt het verkoopvolume nog lang niet op het niveau van vóór 2009 toen nog bijna 17.000 nieuwe motoren werden verkocht, maar het verkoopresultaat is wel het hoogste sinds 2010. 

Vijftigplussers 
De aantrekkende verkoopcijfers hebben eveneens hun weerslag op het motorfietspark. Dat dijde de laatste zeven jaar geleidelijk uit tot 652.336 eenheden, een plus van 11,5 procent. Nadere bestudering van de parkcijfers laat zien dat het vooral de vijftigplussers zijn die een motorfiets bezitten. Bijna de helft (47%) van alle motorrijders is ouder dan vijftig jaar. Daarna volgt de categorie tussen de veertig en vijftig jaar met een aandeel van 26 procent. In de groep tussen de vijfentwintig en veertig jaar is het aandeel 22,2 procent en hekkensluiter zijn de jongeren tot 25 jaar (3,3%).

Trends
Maar waar gaat de belangstelling van (potentiële) kopers nu eigenlijk naar uit? Uit de bezoekersenquête die tijdens de MOTORbeurs Utrecht werd gehouden kwam naar voren dat de (super)sport motor op nummer één staat, gevolgd door de tourmotor. De allroad/offroad en streetmotor delen tenslotte de derde plek in de populariteitsranglijst.

Een opvallende trend noemt Gemma Warmerdam, secretaris afdeling Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereniging, de klassiek uitziende retromotoren. Daarbij grijpt, voegt zij er aan toe, vrijwel alles terug op vroeger, behalve de onderhuidse techniek. “Die voldoet namelijk sinds dit jaar volledig aan de nieuwste zeer strenge emissie-eisen, waarmee motorfietsen en motorscooters veel zuiniger, stiller en schoner zijn geworden.”

Zero-emission
Verder besteedde MOTORbeurs Utrecht veel aandacht aan elektrisch aangedreven modellen. Zo konden bezoekers op het Try electric buitenterrein zelf proefrijden met de nieuwste zero-emission motorfietsen en motorscooters van BMW Motorrad, Volta en Zero.

En natuurlijk ontbrak het toenemend aanbod aan handzame en betaalbare motoren, die de berijder snel en gemakkelijk van A naar B brengt, niet. Want nu de economie aantrekt en de files weer groeien, vormt de woon-werk motor/motorscooter een steeds aantrekkelijker alternatief om files en parkeerproblemen te vermijden.

RAI foto Motorbeurs 2016

Bron: Rai/GoMobilty, foto: MOTORbeurs Utrecht


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen