Overlegstructuur Motorplatform wordt officiële stichting

Het Motorplatform is sinds oktober 2022 erkend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als onafhankelijk overlegplatform. Hiermee is het nu bekend als Stichting Motorplatform. De stichting zet zich in op het vergroten van de verkeersveiligheid voor motorrijders. 

Het Motorplatform wordt gevormd door vertegenwoordigers van de overheid, belangenorganisaties en verkeersveiligheidsorganisaties. Op het platform wordt gediscussieerd over de uitdagingen en de kansen van de motorfiets op het gebied van verkeersveiligheid.

De stichting kent een kopgroep (bestuur), bestaande uit de volgende organisaties: BOVAG, FEMA, KNMV, RAI Vereniging en VVN. De kopgroep organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor alle deelnemers waarbij campagnes en belangrijke thema’s besproken worden. De fondsen van de stichting worden ingezet voor het brede maatschappelijke doel van de verkeersveiligheid voor motorrijders.

Op de foto (van links naar rechts): Wim Taal (FEMA), Martijn van Eikenhorst (RAI Vereniging), Arjan Everink (KNMV), Cécile Collast (VVN) en Bart Stolte (IenW).


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal