RAI: vaker met de motor is goed voor realiseren klimaatambities

RAI: vaker met de motor is goed voor realiseren klimaatambities

Met ruim 1,5 miljoen rijbewijsbezitters en meer dan 770.000 motorfietsen op de weg vormt de motorfiets een integraal en onmisbaar onderdeel van het mobiliteitssysteem. Als meer mensen vaker de motorfiets pakken zorgt dit voor een betere doorstroming, minder uitstoot en een betere bereikbaarheid. Daarmee brengt de flexibele inzetbaarheid van de motorfiets de klimaatdoelstellingen dichterbij, zeggen Martin Mulder en Tom Crooijmans, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter sectie Motoren van RAI Vereniging in het Jaaroverzicht 2021. 

Een verschuiving van 4 naar 2 wielen kan volgens hun zelfs een enorme boost geven aan het bereiken van de CO2-reductietargets zoals opgenomen in het Europese ‘Fit for 55’ pakket. "Doe meer met minder wielen" luidt hun credo.

De verkoop van nieuwe machines liet in 2021 een plus zien van 4,9 procent en de teller voor het hele jaar eindigde op ruim 15.337 eenheden. Tegen de achtergrond van de leveringsproblematiek noemt de sectievoorzitter dit een "topprestatie." Om aan de aanhoudende vraag, mede veroorzaakt door een grotere behoefte aan individueel vervoer, te kunnen blijven voldoen lag er volgens Crooijmans wel meer focus op de gebruikte markt. "Veel dealers gingen actief aan de slag om extra motorfietsen in te kopen om zo hun voorraadniveau op peil te houden. Met als resultaat dat ook 2021 de verkoop van gebruikte motorfietsen wederom een mooie groei doormaakte."

Bijdrage ‘Fit for 55’

Omdat de motor een onmisbare schakel vormt binnen het totale mobiliteitspalet, de verkeersdoorstroming bevordert, op praktisch iedere afstand flexibel inzetbaar is, vanwege de compactheid een uitstekend alternatief vormt voor binnenstedelijk vervoer en bovendien een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot heeft dan een auto, wil de sectie meer mensen bewegen om op de motor te stappen. Onderzoek van Transport en Mobiliteit Leuven toonde eerder al aan dat als 1 op de 10 automobilisten overstapt op de motor, het aantal files met 40 procent afneemt en dat dit vergeleken met de auto een gemiddelde tijdwinst van zo’n 20 procent oplevert, vervolgt Mulder. "Dit heeft dus niet alleen een positief effect op het verminderen van de files, maar tevens op de luchtkwaliteit en draagt daarmee bij aan het ‘Fit for 55’-programma."

Stimuleer overstap elektrische motorfiets

De huidige transitie naar elektrisch zou dit proces nog meer kunnen versnellen. Crooijmans plaatst daarbij wel een kanttekening. "Het elektrificeringstraject verloopt anders dan bij personenauto’s. We moeten niet vergeten dat er voor de aanschaf van elektrische motorfietsen, anders dan voor elektrische auto’s, überhaupt geen fiscale stimuleringsregeling bestaat. Die moet er, vinden wij, wel komen. Bovendien hebben fabrikanten veel meer lead-time nodig aangezien een motorfiets simpelweg minder accugewicht met zich kan meetorsen. Dit maakt het technisch veel complexer."

Bewustwordingsproces politiek

Met het aantreden van een nieuwe kabinetsploeg achten zij de tijd rijp om de politiek in Den Haag er nog meer van te doordringen dat de motorfiets een cruciale schakel vormt in de mobiliteitsketen en dat het potentieel gigantisch is. "De overheid moet zich er veel meer van bewust zijn dat de motorfiets juist een mobiliteitsoplossing is en geen probleem. Dit zou zich moeten vertalen in het bieden van extra faciliteiten aan motorrijders, zoals bijvoorbeeld het gebruik van spitsstroken, extra parkeerfaciliteiten in de stad, meer ruimte op de weg etc. Het veranderen van die politieke mindset staat komend jaar centraal op de agenda van de sectie Motoren."

Tom Crooijmans (l.) en Martin Mulder (foto RAI)

Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen