• Home
 • Persberichten
 • Honda Driver-Assistive Technology: 2050 nul dodelijke ongevallen in verkeer

Honda Driver-Assistive Technology: 2050 nul dodelijke ongevallen in verkeer

Honda Motor Co., Ltd. had vandaag de wereldpremière van geavanceerde toekomstige veiligheidstechnologieën. Honda ontwikkelt zich momenteel voor de realisatie van een samenleving waarin iedereen die deelneemt aan het verkeer geen risico meer loopt op verkeersongevallen en met totale gemoedsrust kan genieten van mobiliteit. 

Honda streeft ernaar om met behulp van twee sleuteltechnologieën zijn doel te bereiken om tegen 2050 “nul verkeersongevallen met Honda-motorfietsen en -auto’s wereldwijd te realiseren”. Eén daarvan is ’s werelds eerste door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven ‘Intelligent Driver-Assistive Technology’ die assistentie biedt die is aangepast aan het vermogen en de situatie van elk individu om rijfouten en risico’s te verminderen, waardoor de bestuurder veilig kan rijden. De andere is de ‘Safe and Sound Network Technology’ die alle weggebruikers, zowel mensen als mobiliteitsproducten, via telecommunicatie met elkaar verbindt, waardoor het mogelijk wordt om potentiële risico’s te voorspellen en mensen te helpen dergelijke risico’s te vermijden voordat er daadwerkelijke aanrijdingen plaatsvinden.

Realisatie van ‘nul dodelijke ongevallen in het verkeer tegen 2050’

Honda streeft naar een samenleving zonder aanrijdingen voor iedereen die de weg deelt, en dit is vertegenwoordigd in de wereldwijde veiligheidsslogan ‘Veiligheid voor iedereen’. Het onderzoek en de ontwikkeling van veiligheidstechnologieën door Honda wordt gedaan vanuit het perspectief van zowel hardware als software.

Om een samenleving zonder aanrijdingen na te streven, zal Honda de introductie van Honda SENSING 360, een onlangs aangekondigd omnidirectioneel veiligheids- en rijhulpsysteem, uitbreiden naar alle modellen die tegen 2030 op alle belangrijke markten te koop zullen zijn. Bovendien zal Honda blijven werken aan het uitbreiden van de toepassing van een motorfietsdetectiefunctie en het verder verbeteren van de functies van zijn ADAS (Advanced Driver-Assistance System).

Bovendien zal Honda ook vooruitgang blijven boeken bij het uitbreiden van de toepassing van veiligheidstechnologieën voor motorfietsen en het aanbieden van technologieën voor veiligheidseducatie (Honda Safety EdTech). Door middel van deze initiatieven zal Honda ernaar streven het aantal dodelijke ongevallen in het verkeer waarbij Honda-motorfietsen en -auto’s betrokken zijn tegen 2030 met de helft*1 te verminderen.
Verder zal Honda ernaar streven om zijn ambitieuze doel van ‘nul dodelijke verkeersongevallen tegen 2050’ te realiseren door zo snel mogelijk toekomstige veiligheidstechnologieën te ontwikkelen.

1) Veiligheid aangepast aan elk individu:

Streven naar ‘nul menselijke fouten’ tijdens het rijden met de ‘Intelligent Driver-Assistive Technology’

 • Honda heeft de factoren achter menselijke fouten ontrafeld door middel van zijn oorspronkelijke op fMRI*2-gebaseerde onderzoek van het menselijk brein en analyse van risicovol gedrag.
 • Het systeem gaat uit van voorspellers van rijfouten op basis van informatie die is verkregen via een camera die de bestuurder in de gaten houdt en het patroon van de rijhandelingen.
 • Deze technologie wordt ontwikkeld om elke individuele bestuurder in staat te stellen minder rijfouten te maken en te kunnen genieten van mobiliteit zonder enig gevoel van angst.
 • Honda zal streven naar het ontwikkelen van onderliggende technologieën in de eerste helft van de jaren 2020, met praktische toepassing in de tweede helft van de jaren 2020.

Honda heeft onderzoek gedaan naar en ontwikkeling van ‘technologieën om mensen te begrijpen’ met een originele methode die gebruik maakt van fMRI*2 met het doel de onderliggende oorzaken van rijfouten die de bestuurder angstig maken te ontrafelen.

Naast technologieën die Honda tot nu toe heeft vergaard om menselijk gedrag en omstandigheden te begrijpen, gebruikt de vandaag onthulde ‘Intelligent Driver-Assistive Technology’, ’s werelds eerste dergelijke technologie, ADAS-sensoren en camera’s om potentiële risico’s in de omgeving van het voertuig te herkennen zodat AI rijrisico's kan detecteren. Tegelijkertijd zal AI in realtime het optimale rijgedrag bepalen en hulp bieden die is aangepast aan de cognitieve toestand en verkeerssituaties van elke individuele bestuurder.

Met de volgende generatie ondersteunende functies voor de bestuurder die momenteel worden onderzocht en ontwikkeld, zal Honda ernaar streven om de nieuwe waarde van ‘foutloze’ veiligheid en gemoedsrust te bieden die zijn aangepast aan het rijgedrag en de situatie van elke individuele bestuurder en ze uit de buurt te houden van mogelijke risico’s.

Drie waarden die Honda zal bieden met zijn volgende generatie rijhulptechnologie

 1. Geen rijfouten (operationele hulp): Voertuig biedt op AI gebaseerde assistentie om driften te verminderen en vertraging in handelen te voorkomen.
 2. Geen vergissingen/geen voorspellingsfouten (cognitieve hulp): Voertuig communiceert risico’s met visuele, tactiele en auditieve sensaties. Technologieën in R&D-fase: Risico-indicator, gordelcontrole en 3D-audio.
 3. Geen fouten door dagdromen en onvoorzichtig rijden (attentiehulp): Voertuig helpt vermoeidheid/slaperigheid van de bestuurder te verminderen. Technologieën in R&D-fase: Biofeedback/trillingsstimulus via de rugleuning.

Honda zal de vandaag onthulde ‘Intelligent Driver-Assistive Technology’ verder ontwikkelen en vooruitgang blijven boeken met de ontwikkeling met als doel onderliggende technologieën te ontwikkelen in de eerste helft van de jaren 2020 en vervolgens praktische toepassingen te lanceren in de tweede helft van de jaren 2020.

Met deze technologie zal Honda de conventionele rijhulp, die de bestuurder helpt risico’s te vermijden terwijl ze plaatsvinden, verder ontwikkelen naar de door AI aangedreven rijhulp die de bestuurder weghoudt van de risico’s en ernaar streeft om menselijke fouten, die de oorzaak zijn van meer dan 90% van de verkeersongevallen*, te elimineren.

2) Veilig naast elkaar bestaan van alle weggebruikers:

Oprichting van de ‘Safe and Sound Network Technology’ die alle weggebruikers via telecommunicatie met elkaar verbindt

 • Systeem begrijpt/herkent de situatie en omgeving van elke bestuurder en weggebruiker
   Via het communicatienetwerk wordt informatie over mogelijke risico’s in de verkeersomgeving geaggregeerd in de server en worden risico’s voorspeld met behulp van de reproductie van de verkeersomgeving in de virtuele ruimte.
 • Het systeem leidt de meest geschikte ondersteunende informatie af, communiceert deze naar elke weggebruiker en moedigt hen aan om acties te ondernemen om mogelijke risico’s te vermijden voordat ze daadwerkelijk gebeuren.
 • Honda zal de industriebrede en publiek-private samenwerking versnellen met als doel de technologie in de tweede helft van de jaren 2020 te standaardiseren.

Om een mobiliteitsmaatschappij ‘zonder botsingen’ voor alle weggebruikers te realiseren, streeft Honda naar een ‘coöperatieve veiligheidsmaatschappij’ waar het gebruik van telecommunicatietechnologieën het mogelijk maakt dat iedereen die de weg deelt, verbonden is en naast elkaar kan bestaan. 

Met de ‘Safe and Sound Technology’ wordt informatie over potentiële risico’s in de verkeersomgeving, die wordt gedetecteerd op basis van informatie verkregen van camera’s langs de weg, boordcamera’s en smartphones, op de server geaggregeerd om die verkeersomgeving in de virtuele omgeving te reproduceren. In die virtuele ruimte voorspelt/simuleert het systeem het gedrag van weggebruikers met een hoog risico op het veroorzaken van een aanrijding, rekening houdend met de omstandigheden en kenmerken van elke individuele weggebruiker. Vervolgens leidt het systeem de meest geschikte ondersteunende informatie af om de weggebruikers te helpen risico’s te vermijden.

Dergelijke ondersteunende informatie zal intuïtief worden gecommuniceerd aan automobilisten, motorrijders en voetgangers via een ‘coöperatieve risico-HMI (Human-Machine Interface)’, waardoor het systeem weggebruikers kan aanmoedigen om actie te ondernemen om een aanrijding te voorkomen voordat deze plaatsvindt.

Honda heeft als doel deze technologie na 2030 in de praktijk te implementeren. Het zal het systeem bouwen en de effectiviteit ervan in de eerste helft van de jaren 2020 volledig verifiëren, en vervolgens de sector brede en publiek-private samenwerking versnellen met als doel de technologie in de tweede helft van 2020 te standaardiseren.


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal