Winstdaling Harley Davidson vooral door verkopen in USA

Het Amerikaanse merk uit Milwaukee presenteerde recent haar cijfers over Q4 van 2016 en het gehele afgelopen jaar. De cijfers van Q4 waren positief. Zo is de winst gestegen van 42,2 miljoen dollar in Q4 2015 naar 47,2 miljoen dollar in Q4 van afgelopen jaar, terwijl de omzet daalde van 1,17 miljard dollar naar 1,11 miljard dollar. De jaarcijfers van 2016 laten helaas een minder positief beeld zien. Bij gelijkblijvende omzet ($6,0 miljard) daalde de winst van $752,2 miljoen naar $692,2 miljoen in 2016. CEO Matt Levatich gaf aan tevreden te zijn vanwege de stijgende lijn in marktaandeel. Ook meldt het bericht dat het beleid wat het Amerikaanse bedrijf heeft ingezet om te investeren in nieuwe producten blijkt te werken. Levatich vervolgt positief: "Het stijgende marktaandeel geeft vertrouwen in de door Harley Davidson gekozen langetermijn strategie". Deze lange termijn strategie richt zich vooral op het uitbreiden van de klantbasis in de USA door "(HD)-ridership" te promoten en binnen tien jaar een nieuwe generatie Harley-Davidson rijders te hebben opgebouwd wereldwijd.

In totaal verkocht Harley Davidson 260.289 motoren in 2016. Het voorgaande jaar was dat nog 264.627 stuks, wat neerkomt op een daling van 1,6%. Vooral in Noord- en Zuid-Amerika zelf is een forse daling te zien. In de USA daalde het aantal verkochte motoren met 3,9% van 168.240 naar 161.658 en in Latijns Amerika daalde het aantal verkochte motoren zelfs met meer dan 13%. In Canada, de EMEA landen en Azië en de Pacific steeg de verkoop met respectievelijk 5,5%, 5,9% en 2,0%.

Ook voor de toekomst richt Harley Davidson haar pijlen op het neerzetten van een groeiden klantbasis door het binnenhalen van een motorrijders die zich verbonden voelen met het merk. Zelf spreekt Harley Davidson dat het zich richt op meerdere generaties en zich in dit doel niet zal beperken tot de Westerse cultuur.

Harley Davidson logo 800 1200


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal