Nieuw overlegplatform Moteo Nederland en dealers

Moteo Nederland, de importeur van SYM, Tomos, Derbi en Peugeot Scooters, heeft samen met haar dealers een nieuw dealerplatform gecreëerd om tot een gelijkwaardig overlegorgaan te komen. Afgelopen week kwam de importeur-dealercommissie voor het eerst bijeen voor een overleg dat zowel door Moteo Nederland zelf als door de dealerafvaardiging als zeer constructief werd ervaren.

Het initiatief tot het creëren van een importeur-dealercommissie wordt binnen de Moteo Group in alle vijf landen uitgerold, waarbij Nederland het spits afbijt. “Via dit platform willen wij samen met onze dealerorganisatie een gelijkwaardige overlegstructuur creëren, in plaats van onze partners top-down te informeren over onze plannen en intenties,” verklaart
Marco Lindhout, General Manager van Moteo Nederland BV. “Wij zien onze dealers als volwaardig partners en niet in een klant-leverancierrelatie. Wij verwachten van hen feedback op onze initiatieven, we kunnen hier van leren en zo een beter ‘product’ leveren. Alles op basis van de kernwaarden van Moteo – Respect, Entrepreneurship & Performance.”

Succesvolle eerste bijeenkomst
Vorige week maandag vond de eerste bijeenkomst van het nieuwe dealerplatform van de Nederlandse Moteo-organisatie plaats. Daarin werd de dealerorganisatie vertegenwoordigd door een afvaardiging van zes dealerbedrijven met een landelijke spreiding en een variatie in bedrijfsomvang. Namens importeur Moteo Nederland hebben alle afdelingen – Sales, Aftersales, Marketing en Finance – een stem in het platform.

“We zijn zeer tevreden over de eerste sessie van het dealerplatform,” aldus Marco Lindhout. “Uiteraard was deze eerste bijeenkomst vooral een kwestie van aftasten en inrichten, maar bij de volgende gelegenheid zullen we zeker verder de diepte ingaan.”

Constructief
De importeur-dealercommissie werd zowel door de dealerafvaardiging als de importeur als dermate constructief ervaren, dat de tweede bijeenkomst, die oorspronkelijk in maart 2016 gepland stond, naar voren is gehaald en al in januari zal plaatsvinden.

Moteo dealer platform


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen