Skip to main content

MAG kraakt aanpak helmen & motorkleding Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Op 15 februari ondertekenden minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en vervoersregio’s het startakkoord van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Streven is om het aantal verkeersslachtoffers naar nul terug te brengen. Wat vertelt het plan over motorrijders? Niet veel. Erg weinig zelfs, zoals gebruikelijk. In het strategisch plan, gepubliceerd onder de titel Veilig van deur tot deur, valt onder meer te lezen dat training voor betere verkeersdeelnemers kan zorgen. Voor wie dat niet zou willen geloven, wordt daar een onderzoek bijgehaald: in 2013 heeft SWOV aangetoond dat motorrijders die deelnamen aan een eendaagse voortgezette rijopleiding als betere motorrijders worden beoordeeld. Verder komen motorrijders in de 66 pagina’s tellende publicatie eigenlijk niet voor, of het zou moeten zijn in de opmerking over ‘initiatieven om (gemotoriseerde) tweewielers veel meer aandacht en ruimte te geven in de stad.’ Of hier ook motorfietsen bedoeld worden blijft voorzichtig in het midden, maar de MAG maakt zich daar natuurlijk wel sterk voor. 

Datum in helm 
In het vrijwel gelijktijdig gepubliceerde Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid volgt een opsomming van 55 maatregelen die worden genomen om het strategische plan uit te voeren. Drie daarvan betreffen motorrijders. Van ‘Maatregel 14 – Motorhelmnormen verbeteren’ hoeft niemand te schrikken, want over die normen wordt verder niet gesproken. Er wordt uitsluitend gemeld dat het een wens van motorrijders is dat helmen voorzien worden van een productie- of THT-datum. Die vermelding zou een opstap zijn naar een Europees verbod op de verkoop van verouderde en daardoor minder schokbestendige helmen.

Beschermende kleding
‘Maatregel 20 – het stimuleren van het gebruik van beschermende kleding’ blijft beperkt tot de melding dat motorrijders geïnformeerd zullen worden over het nut van beschermende kleding. Het feit dat motorrijders dat nut wel begrijpen maar er soms voor kiezen om het zonder te doen, lijkt een realiteit die tot de opstellers van het plan niet doorgedrongen is.

Slimme systemen
Maatregel 13 gaat het over stimuleren van slimme systemen. Belangrijkste onderdeel daarvan is dat noodremsystemen in (vracht)auto’s, die motorrijders vaak nog over het hoofd zien, aan hogere eisen moeten gaan voldoen. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Verder wordt onder dit kopje gesteld dat de vraag naar slimme veiligheidssystemen onder motorrijders niet zo groot is, en dat onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijkheden om technieken die voor auto’s ontworpen zijn ook op motoren toe te passen. Dat onderzoek lijkt vooral zonde van het geld: motorfabrikanten zijn natuurlijk al lang bezig met de ontwikkeling van zulke systemen – en motorrijders kunnen lastig vragen naar systemen die er voor hun motoren nog niet zijn.

MAG-standpunten
De MAG is tegen een wettelijke verplichting tot het dragen van beschermende kleding, maar onderstreept het belang van goede informatie over producten die de kans op letsel kunnen verkleinen en de veiligheid kunnen bevorderen. De MAG zich blijvend verzetten tegen verplichte systemen die wetshandhaving of het volgen van de motor mogelijk maken, de controle over de motor wegnemen bij de berijder of op andere wijze invloed uitoefenen op het gedrag van het voertuig. 

Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws