Skip to main content

MAG: help mee met bezwaarschrift afsluiting Zuiderdijk

Zoals je ongetwijfeld bekend is, ligt het verkeersbesluit voor de afsluiting van de Zuiderdijk (Enkhuizen-Hoorn) bij de wegbeheerder, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De afsluiting van die prachtige, 12 kilometer lange weg mag er natuurlijk niet komen, zeker niet
A) omdat slechts een minderheid van 31,6% (!) van de direct betrokken bewoners vóór afsluiting stemde* en 
B) omdat de gemeente in de aanloop naar het verkeersbesluit ernstig heeft gefaald, onder meer door belanghebbenden niet tijdig te betrekken. 

Waterbed-actie 

De tot nu toe gevolgde procedure leidde al eerder tot een door motorrijdersactiegroep MAG ingediend WOB-verzoek en een bezwaarschrift tegen de opzet en de uitvoering van de pilot voor de afsluiting. Dit bezwaarschrift is tot op heden niet behandeld. Verder organiseerde de MAG samen met regionale motorclubs een waterbed-actie in de regio. Afsluiting van de Zuiderdijk leidt tot extra drukte langs de alternatieve route, die deels door dichter bebouwde straten voert. Bewoners zijn daarvan met live uitgedeelde en via lokale media verspreide flyers (zie bijlage) van op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld een door de MAG geconcipieerd bezwaarschrift in te dienen. Daar is gretig gebruik van gemaakt. Deze bewoners waren door de gemeente overigens niet over de plannen geïnformeerd

Bezwaarschrift

De MAG doet doet na deze eerdere acties opnieuw een tegenzet: ook voor motorrijders stelden ze een model bezwaarschrift op. Dit bezwaarschrift plus een uitgebreide toelichting is te vinden via https://www.motorrijdersactiegroep.nl/artikelen/afsluiting-zuiderdijk-maak-bezwaar
De gemeente verwacht veel bezwaarschriften. Laten we ze niet teleurstellen

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws