Skip to main content

FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie, heeft via de pers vernomen dat de Brusselse regering op termijn zou overwegen om de gemotoriseerde tweewielers niet meer op haar grondgebied toe te laten.

Het idee vindt haar oorsprong bij een studie van TRUE (The Real Urban Emissions Initiative), recent gepubliceerd door ICCT (The International Council on Clean Transportation) en genoemd ” Remote sensing of vehicle emissions in Paris”. Het wetenschappelijk onderzoek rammelt; motorfietsen in het verkeer (oude en nieuwe) worden er vergeleken met een norm die uitsluitend van toepassing is op nieuwe auto’s. Een dergelijke vergelijking houdt absoluut geen steek, zoals ook al bevestigd door Dr. Prof. Leonidas Ntziachristos van het EMISIA (European Environment Agency), die na een analyse van het onderzoek oordeelde dat de gebruikte onderzoeksmethode niet pertinent is.
Los van het feit dat de testcyclus voor motorfietsen totaal verschilt met die voor de auto’s, en dat het nummer van de Euronorm in dit geval weinig relevant is, wil FEBIAC onderlijnen dat de Euro 5 norm voor motorfietsen in 2020 verplicht is en dat de sector een duidelijke kalender met opeenvolgende normen en duidelijke voorwaarden moet volgen. De Europese wetgever heeft er zelf voor gekozen om eerst de grote aantallen (personen- en bestelauto’s) en de grotere voertuigen (trucks en bussen) te reguleren, en pas daarna de kleinere bronnen (brom- en motorfietsen).

Philippe Dehennin, Voorzitter van FEBIAC, hekelt met klem deze nieuwe provocatie: “Dit soort simplistische en cynische redeneringen moet stoppen. Ze zijn simplistisch omdat ze een minderheid van de weggebruikers viseren en ze zijn cynisch omdat werd aangetoond dat de dagelijkse files met 40% zouden verminderen als slechts 10 % van de automobilisten voor een motorfiets zou kiezen. We nodigen het Gewest uit om zich eerder anders open te stellen voor mobiliteit dan om een verbod aan te kondigen. De harmonieuze ontwikkeling van alle vervoerswijzen organiseren en reguleren, met politieke verantwoordelijkheid ten opzichte van alle gebruikers. Degenen die hun motorfiets of auto gebruiken, hebben momenteel voor het grootste deel geen andere keuze. Publieke investeringen in mobiliteitspunten in de randstedelijke gebieden en de uitbreiding van het openbaar vervoer zijn een voorwaarde voor minder geïndividualiseerde mobiliteit. We moeten het paard niet achter de wagen spannen”.

FEBIAC herhaalt dat de motorsector onder grote druk staat om de normen te respecteren. De autoindustrie kreeg immers veel meer tijd om de opeenvolgende stappen te zetten. De overgangsperiode van Euro 4 naar Euro 5 was 5 à 6 jaar voor auto’s, maar slechts 4 jaar voor motorfietsen 3 jaar voor bromfietsen.
Daarenboven is er een sterke evolutie in het aanbod van elektrische brom- en motorfietsen, te danken aan de Vlaamse Zero Emission Bonus waardoor de elektrische bromfiets hier echt wel van de grond komt.
FEBIAC benadrukt het feit dat tweewielers, wegens hun lichtere gewicht én door het feit dat zij niet in files geblokkeerd staan, altijd in het voordeel zijn qua verbruik en dus CO2 uitstoot. Er zou een duidelijk verschil moeten gemaakt worden tussen de 50cc bromfietsen op 2-takt (meer vervuilend) en de recente versies op 4-takt die moeten voldoen aan de strengste Europese normen.

Ook nieuwsmotor zelf stelde in een eerder artikel ook al vragen bij het onderzoek van het ICCT. Waarin getwijfeld werd aan de onderzoeksmethode.


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws