Skip to main content

MAG: gemeente negeert uitspraak rechter over dijkweg

In oktober vorig jaar won de MAG een rechtszaak rond de motorweekendafsluiting van de Meije bij Bodegraven. Toch staan de verbodsborden er nog altijd. Hoe kan dat, en wat doet de MAG eraan? Helaas vernietigde de Haagse bestuursrechter niet het verkeersbesluit dat de Meije in de weekenden tot verboden terrein voor motoren verklaart. Dat verbod bleef dus in stand. Wel vernietigde de rechtbank het besluit om de door de MAG ingediende bewaren tegen de afsluiting ongegrond te verklaren. Daarbij veegde de rechtbank de vloer aan met de door de gemeente aangevoerde gronden voor de afsluiting. Zo werd gesteld dat de gemeente “niet zonder meer de conclusie kon trekken dat groepen motoren geluidshinder veroorzaken op de Meije in Bodegraven. [De gemeente] heeft namelijk geen geluidsmeting of observaties uitgevoerd[…]” Ook stelde de rechtbank dat de gemeente “niet tot de slotsom kon komen dat groepen motoren het karakter en de functie van het gebied aantasten.”

Gemeente negeert uitspraak rechter

In plaats van de verbodsborden weg te halen, wat nodig is om het door de rechtbank gevraagde onderzoek naar eventuele overlast te kunnen doen, besloot de gemeente om de uitspraak geheel te negeren. Zonder verder onderzoek of metingen paste men de onderbouwing van het verkeersbesluit aan, om vervolgens de door de MAG eerder ingediende bezwaren opnieuw af te wijzen. De MAG is in deze ‘procedure’ niet gehoord.

Spoedprocedure

Vanzelfsprekend heeft de MAG tegen dit besluit opnieuw beroep bij de rechtbank ingesteld. Omdat een uitspraak hierover maanden op zich laat wachten, is ook een spoedprocedure aangevraagd. Doel is om de afsluiting nog deze maand ongedaan te maken. Daarnaast spreekt de MAG de gemeente bij een binnenkort te organiseren manifestatie aan op de onacceptabele gang van zaken, natuurlijk in bijzijn van de pers.

Toch niet…

En mag je er nu wel of niet rijden, in de weekenden? Niet dus. Verbodsborden zijn rechtsgeldig, ook als ze er op deze wankele basis staan. Meer nieuws volgt!

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws