Febiac België: Meer vrouwen op de motor?

Exacte cijfers over het aandeel vrouwen in België die zelf motor- of scooterrijden ontbreken, maar importeurs houden het op een schatting van zo’n 10 à 12% van hun klanten. Een vrouw achter het stuur van een auto is normaal; een vrouw in het zadel én aan het stuur van een motor- of scooter is nog een uitzondering. Het is vreemd dat in een maatschappij waarin gelijkheid tussen man en vrouw sterk wordt nagestreefd en gepropageerd (zelfs via wetgeving), de ongelijkheid in de wereld van de gemotoriseerde tweewielers nog altijd groot is.

Motorrijden is vooralsnog een mannenzaak. Vrouwen vormen in de groep van motor- en scooterrijders een minderheid. Maar méér vrouwen als bestuurder op de motor of de scooter in het dagelijks verkeer betekent méér gemotoriseerde tweewielers en ook minder files… De actie Start2Ride, die Febiac afgelopen januari in België lanceerde, spreekt niet alleen mannen aan, ook vrouwen. Want ook vrouwen zitten vast in de file.
Vaak is het nog altijd de vrouw die het huishouden organiseert, en extra tijdswinst zou dus voor hen handig uitkomen. Extra me-time bijvoorbeeld. Met de “free-time-calculator” is het makkelijk om te berekenen hoeveel tijd je dagelijks kan winnen door met een motor of scooter te gaan werken. Een FEBIAC-enquête bij 170 motorrijders in maart 2017 bevestigt die stelling. De motor of scooter nemen, levert een gemiddelde tijdswinst op van 19,5% in vergelijking met de auto en 57,5% in vergelijking met het openbaar vervoer.

Toename
Er zijn signalen dat de ongelijkheid mannen-vrouwen lichtjes aan het verminderen is. Rijscholen noteren een toename van het aantal vrouwelijke kandidaten, maar kunnen er moeilijk een cijfer op plakken. Het profiel van die kandidaten is eerder veertig- en vijftig-plus. “De man rijdt al motor en de vrouw wil het dan ook kunnen. Het zijn minder vaak jongeren,” is een commentaar.
Bij de jongeren van 18 tot 22 jaar, waarvoor een getrapt rijbewijs geldt, is het aandeel vrouwen ook klein. Dat gaat eveneens op voor degenen die al twee jaar een rijbewijs B hebben en na de verplichte vier uur scholing met een 125 cc scooter of motor (met een vermogen van maximaal 15 pk) de weg op willen.

Voordelen
De motor en scooter hebben veel voordelen: makkelijker parkeren, sneller door het drukke stads- en fileverkeer én een hoge dosis ‘fun’. Als meer vrouwen in het dagelijks verkeer de motor of de scooter zouden nemen in plaats van de auto, betekent dat ook minder auto’s in de file en dus ook een verminderde verkeersdruk. Wat dat betreft ligt er voor de merken een markt braak: gaan er evenveel vrouwen rijden als het aantal mannen nu, dan verdubbelt quasi het aantal verkochte motoren en scooters.

Wat houdt vrouwen dan tegen? ‘Onbekend maakt onbemind’ onder andere. Veelal is er in de familie van de vrouw die op de motor stapt al een ‘motortraditie’. Bij BMW Motorrad wijst men op het klassieke rolmodel in de opvoeding. Dat maakt dat de toegang tot de motorfiets voor jongens nog steeds gemakkelijker en eenvoudiger lijkt dan voor meisjes. Enkele merken voeren daarom naar vrouwen specifieke acties zoals proefritten, circuitdagen, en een snelcursus motortechniek of organiseren ritten speciaal voor vrouwen.

Redenen
Redenen voor vrouwen om niet te rijden – zelfs als ze een geldig rijbewijs-A hebben -, zijn verder onzekerheid (met het oog op het gewicht van de motor), veiligheid, kinderen (omwille van hen stapt de vrouw niet – meer – op de motor) en specifieke motorkleding en helm (die hen een ‘bad hair day’ oplevert). Ook wijst de sector erop dat voor een aantal vrouwen de ‘macho-cultuur’ die sommige ‘motorrijders’ en merken er op na houden, een rem is.
Vaak wordt het – hoge – gewicht van motoren aangehaald als een barrière voor vrouwen om met motorrijden te starten. Maar door het getrapte rijbewijs A-systeem voor jongeren van 18 tot 24 jaar (dat ingegaan is in 2013) is het aanbod aan lichte, hanteerbare motoren met een beperkt vermogen (300 tot 500 cc) toegenomen. Een bijkomend voordeel van die motoren is ook dat die gunstig geprijsd zijn.
Ten slotte is het belangrijk te weten dat ook de fabrikanten van motorkledij voluit de kaart trekken van modieuze motorkledij, specifiek voor vrouwen, die én mooi én veilig én comfortabel is.

Start2Ride
Om de stap naar een motor of een scooter te verkleinen heeft het platform http://www.start2ride.be/nlalle nuttige informatie verzameld.

Febiac


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal - Colofon

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief