Febiac België promoot Motor en Scooter bij komende verkeershinder

Dit jaar zal een groot aantal infrastructuurwerken in België het verkeer hinderen. FEBIAC, de Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie, wijst op de gemotoriseerde tweewielers (motoren en scooters) als alternatief vervoersmiddel om tijdens die werken vlot te kunnen blijven rijden.

Zowel in Vlaanderen als Wallonië staan er dit jaar (en ook nog de komende jaren) grote wegwerkzaamheden op de planning. Onlangs maakte Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts bekend dat er in 2017 alleen al 34 werven op de Vlaamse snelwegen zullen zijn en een honderdtal op de gewestwegen. En als de geplande werken aan de Oosterweelverbinding starten, zullen die de verkeersdruk rond Antwerpen nog verergeren. Recente studies hebben uitgewezen dat er dan 30.000 voertuigen minder tijdens de Antwerpse avondspits zouden moeten circuleren om de verwachte files beheersbaar te houden. In Wallonië is vorig jaar het infrastructuurplan 2016-2019 voorgesteld en men voorziet in die periode een honderdtal werven. Voor verkeersdeelnemers betekent dat hinder: minder snel rijden én een zeer grote kans op tijdrovende files.

De overheid investeert in alternatieven voor het drukke wegverkeer in de vorm van vervoer over water, openbaar vervoer en de fiets. FEBIAC, de Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie, wijst er op dat de gemotoriseerde tweewieler ook een alternatief is om de verkeersdruk te managen en om fileleed bij wegwerkzaamheden te verzachten. Immers, waar auto’s stil staan, kunnen motoren en scooters vaak nog door rijden aan een aangepaste snelheid. Een ook in het buitenland veel geciteerde studie van Transport & Mobility Leuven, in 2011 uitgevoerd in opdracht van FEBIAC, toonde aan dat als 10% van de automobilisten overstapt op een gemotoriseerde tweewieler de files 40% korter zouden zijn en het aantal verliesuren ook evenredig zou dalen.

Regels
Wanneer het verkeer vertraagt, mogen motor- en scooterrijders tussen de rijen auto’s door rijden. De wetgeving daarover is duidelijk: “Het sneller rijden door motorrijders tussen twee rijstroken dan de voertuigen die stoppen of traag rijden in die rijstroken of files, wordt niet als inhalen beschouwd.” De motor- en scooterrijders mogen dan echter “….niet sneller rijden dan 50 km per uur en het snelheidsverschil tussen de gemotoriseerde tweewielers en de voertuigen die zich in die rijstroken of files bevinden mag niet meer dan 20 km per uur bedragen.” Op autosnelwegen en autowegen moeten zij tussen de twee meest links gelegen rijstroken rijden. (Koninklijk Besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg).

125 cc
Voor automobilisten die de overstap willen maken naar gemotoriseerde tweewielers, is volgens FEBIAC de 125 cc-regeling een interessante optie. De wetgever voorziet dat houders van het rijbewijs B mogen rijden met een motoren of scooter waarvan de cilinderinhoud maximaal 125 cc is en het vermogen niet hoger is dan 15 pk (11kW). Voorwaarde is wel dat zij minstens twee jaar in het bezit van dat rijbewijs B moeten zijn. Wie het rijbewijs B na mei 2011 heeft behaald, moet eerst nog vier uur scholing volgen eer er met zo’n 125 cc’er de weg op gegaan kan worden.

De 125 cc motoren en scooters hebben doorgaans een topsnelheid van 100 à 110 kilometer per uur. Maar in druk en traagrijdend verkeer is topsnelheid geen prioriteit, wel wendbaarheid. Een 125 cc’er is interessant voor woon-werkafstanden tot zo’n 30 kilometer. De prijs van die voertuigen is zeer redelijk (veelal tussen 2.000 en 3.000 euro). Daarbij komt ook nog het fiscaal voordeel van de gemotoriseerde tweewielers: de afschrijving en de kosten van de motor of scooter (onderhoud, verzekering, brandstof, kleding) kunnen ingebracht worden in de belastingaangifte.

Wie een motor of scooter van meer dan 125 cc wil besturen (bijvoorbeeld met het oog op langere afstanden), moet wel het rijbewijs A op zak hebben. Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC, wijst erop dat er een groeiend aanbod aan lichte motoren en scooters is, voertuigen met een cilinderinhoud van 250 tot 500 cc en een vermogen van 35kW (48 pk). Die hebben als voordeel dat de aankoopprijs ervan nog altijd interessant is, dat het vermogen beheersbaar en meer dan voldoende is voor normaal verkeersgebruik en dat ze door het lage gewicht goed wendbaar zijn in druk verkeer.


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal - Colofon

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief