Machtsstrijd rond voortbestaan KNMV-Cup

Sinds 1996 werd door CRT namens de KNMV een recreatieve wegracecompetitie georganiseerd onder de naam KNMV-Cup. De organisatie hiervan lag al die jaren volledig in handen van circuitdag-organisator CRT, waarvan eigenaar Hennie Lentink ook een aantal jaren KNMV bondschoach voor de wegrace was. CRT maakte echter vorige week bekend de organisatie van de KNMV-Cup als zodanig te beëindigen om hier zelfstandig meer verder te gaan onder de naam Open Wegrace Cup. Als reden werd aangegeven dat in de afgelopen twee jaar zowel de financiële als de technische instap bij KNMV Cupraces te hoog is geworden. De KNMV reageerde hier direct op: de KNMV-Cup zal toch ook doorgaan, waarvoor dan wel een andere organisator gevonden moet worden. Volgens de KNMV “bleek overleg met deze partner, met wie al vele jaren wordt samengewerkt, niet mogelijk”. Hierdoor zullen de oude organisator (CRT) en de nog nieuwe organisator (KNMV) elkaar gaan beconcurreren.

Met het vertrek van CRT als organisator van de KNMV-Cup zou de motorsportbond hierdoor geen enkele vorm van recreatieve wegrace meer onder haar hoede zou hebben. Nu blijkt dat de bond voornemens is zelf met de KNMV-Cup door te gaan, zal hiervoor dan wel een andere organisator gevonden moeten worden. Hiervoor kan de KNMV besluiten dit zelf te doen of ervoor kiezen dit weer extern te laten uitvoeren.

Met de aankondiging van CRT dat ze niet langer met de KNMV willen samenwerken, volgen ze de route die de andere recreatieve wegrace-organisatie, die van de Zomeravondcompetitie (ZAC) al eerder bewandelde. De ZAC koos ervoor een eigen licentiestructuur op te zetten onder de naam FAME. Die onvrede spitste zich nadrukkelijk toe op de kosten voor de verzekeringen, die vooral als ondoorzichtig en onnodig duur werden ervaren. Op het vlak van verzekeringen weigerde KNMV volgens de ZAC ingave te geven in de verzekeringspolis, waardoor het niet in te schatten was of de gevraagde gelden voor de verzekeringen terecht waren of niet. Recent gaf de KNMV hierover overigens meer openheid, al werden nu alleen de highlights van de polis gepubliceerd en niet de hele polis vrijgegeven.

Reacties:
Hennie Lentink (CRT):”Ik ben verbaasd door de reactie van de KNMV, vooral de uitspraak dat er met ons geen samenwerking mogelijk zou zijn is volgens mij pertinent niet waar en doet geen recht aan de samenwerking zoals we die sinds 1996 hebben. Ik heb in een helder en in mijn ogen constructief gesprek bij de KNMV aangekondigd dat ik de Cup anders wil gaan organiseren om zo de instap lager te maken. De laatste jaren waren we qua kosten en technische eisen teveel in de richting van het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) gegaan. Veel motorrijders willen graag hetzelfde als een circuitdag aangevuld met een wedstrijdelelement, maar dan zonder dat ze een complete racemotor moeten opbouwen. Door nu zelf de kosten en eisen waaraan motoren en alle randzaken moesten voldoen aan te passen, denk ik dat meer mensen met plezier aan competitie zullen gaan doen. Daarvan profiteert de KNMV dan ook weer, doordat er meer rijders zullen doorstromen naar het ONK. Ik wil dan ook veel liever samenwerken dan een machtsstrijd aangaan en dacht na het gesprek met de KNMV dat dit ook zou gaan lukken. Uit het bericht dat ze verspreid hebben onder de deelnemers van vorig jaar begrijp ik nu opeens dat ze het heel anders zien. 
Wij hebben voor een zeer redelijk bedrag de verzekering geregeld. Daarbij zou het mij enorm verbazen als de KNMV met de nieuwe organisatie opeens wèl de prijzen voor haar licenties zou kunnen verlagen en de technische eisen minder rigoreus zou maken. Ik hoop nog steeds dat we samen tot een prettige samenwerking kunnen komen maar ben erg teleurgesteld door de manier van reageren.” 

Johan Becker (KNMV): “Deze hele situatie is niet onze keuze, maar een gevolg van de plotselinge aankondiging vanuit CRT dat ze de voor ons georganiseerde Cup niet meer voort wilden zetten maar daar zelf wel mee door wilden gaan. Er is voor die tijd nooit één vraag gekomen over aanpassingen of problemen, we werden na al die jaren dus opeens voor een voldongen feit gesteld. We hadden best naar een aantal zaken kunnen kijken, maar dan had dit wel als gespreksonderwerp aangebracht moeten worden. In de opmerkingen over de kosten zijn er een aantal zaken die volgens mij niet kloppen. Zo betaalde elke deelnemer van de Cup administratiekosten, maar die gingen niet naar ons maar naar het CRT. Ook zijn de kosten van onze daglicenties altijd 25 euro per dag geweest, als mensen daarvoor meer moesten betalen, was dat omdat de organisatie zelf daar kosten bovenop deed. Voor onze motorsportverzekering geldt dat wij één verzekering hebben, waarin alle takken van motorsport op basis van solidariteit de kosten verdelen. In diezelfde polis zitten qua wegrace dus zowel de minibikes als het ONK Wegrace. Als je als origanisator alleen maar één tak van sport organiseert, kan het dus best zijn dat die goedkoper te verzekeren is dan zoals wij dit voor de hele motorsport doen. De situatie rondom het niet in kunnen zien van de verzekeringspolis, zoals die voor mijn tijd bij de KNMV bestond, heb ik direct veranderd, alle betrokken partijen kunnen de hele polis gewoon inzien, daar zijn we nu zeer transparant in. 
Ik erken dat versnippering niet goed is, maar we willen onze leden toch alle niveaus van motorsport blijven aanbieden, dus daarom gaan we door met de KNMV-Cup. Mogelijk gaan we zelf de organisatie ter hand nemen, maar er hebben zich ook externe partijen gemeld om dit te gaan doen, daar kijken we nu naar.”

Link: Persbericht CRT: KNMV-Cup wordt in 2013 Open Wegrace Cup 
Link: Persbericht KNMV: KNMV-Cup gaat door in 2013
Link: Zomeravondcompetitie weg bij KNMV


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal - Colofon

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief