Skip to main content

KNMV & MON: nieuwe versie MX Masterplan naar losse stichting

Motorsportbonden KNMV en MON gaan samen een stichting oprichten die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van het MX-Masterplan en het beheer van de financiën ervan. Het MX Masterplan is bedoeld om de motorcross te redden van de druk die steeds sterker wordt op het vlak van vergunningen en de impact op  veiligheid, omgeving en milieu. Het plan is volgens de bonden nodig om Belgische toestanden te voorkomen, waar nagenoeg alle motorcrosscircuits werden gesloten, voornamelijk omdat ze niet over de juiste vergunningen beschikten. 

Code Rood

Na inventarisatie bij de 69 permanente Nederlandse motorcrosscircuits door de voorbereidende Expertgroep, kreeg 30% de status “rood” en 50% “oranje”, wat betekent dat ze grote problemen kunnen verwachten omdat ze de vergunningen niet -of niet helemaal- rond hebben. Maar 20% van de crosscircuits in Nederland heeft een “groene” status en is dus volledig vergund. Het gaat volgens de KNMV 11 jaar duren om alle motorcrossbanen op het vereiste niveau te krijgen, in wat qua kosten een “miljoenenoperatie” wordt genoemd. Een eerste poging het plan door te voeren mislukte in maart van dit jaar nog op het laatste moment, voornamelijk op de verdeling van kosten en baten. 

Transparantie 

De nieuwe stichting krijgt volgens de KNMV onafhankelijke bestuursleden en een coördinator die de uitvoering aanstuurt, maar die leggen wel verantwoording af aan de KNMV en de MON. Camiel van Berkesteijn, Sporttechnisch Manager van de KNMV tegen Nieuwsmotor: “we willen met de nieuwe stichting de volledige transparantie bieden waar de markt om vraagt. Die stichting kan in alle openheid gewoon de inkomsten en uitgaven voor het MX Masterplan laten zien.” 

Vergunningen 

Het belangrijkste probleem is dus volgens de motorsportbonden dat bij veel circuits de vergunningen onvoldoende op orde zijn. Om te blijven crossen moet het circuit in het bestemmingsplan zijn opgenomen en moet men over een permanente omgevingsvergunning beschikken. Als die er niet is lopen zij risico’s als instanties de wetten en regels gaan handhaven. De omgevingsvergunning legt vast dat op die plek een crossterrein gevestigd mag zijn en bepaalt onder welke voorwaarden het circuit gebruikt mag worden (geluid, openingstijden, overlastbeperkingen, enz.). Veel crossbanen zijn weliswaar decennia gedoogd, maar mileuclubs en omwonenden dwingen de overheid steeds vaker om hiertegen op te treden. 

Veiligheid 

Tevens wordt er bij het plan gekeken naar de veiligheid van de motorcrossers. Naast de vergunningen wil het Masterplan dat elk permanent circuit over een systeem met camera’s en lampen langs de baan (stoplichtsysteem) beschikt, waardoor er minder ongelukken tussen gevallen rijders en (nog) rijdende crossers kunnen gebeuren. Ook gaan de KNMV en MON een verplichte cursus voor beginners invoeren. 

Geluid

Verder willen de KNMV en MON producenten van crossmotoren benaderen om de geluidsproductie van motoren te beperken. Een volgende stap zou dan elektrisch motorcrossen zijn, KNMV en Yamaha werken daar al langere tijd aan. In 2022 moeten er al demowedstrijden voor elektrische motoren volgen. 

Kosten

In een vorige poging het MX Masterplan door te voeren, was de tegenstand vanuit motorcrossers en -clubs groot, niet in de laatste plaats door het opgelegde plan om clubcrossers voor elke training extra te laten betalen aan de KNMV. Op het allerlaatste moment trok de KNMV toen het plan terug, maar het liep daarbij gevoelige imagoschade op. 

Crossers en clubs betalen

Toch zullen ook in de laatste versie van het plan de crossers en clubs in 2022 een verplichte, jaarlijkse bijdrage moeten betalen, de KNMV zegt het geld hiervoor niet zelf te hebben liggen. De inning van de benodigde ‘miljoenen’ moet nu via de jaarlijkse licentiekosten gaan, die toch al door de bonden worden geïnd. Clubs dragen bij naar de mate van bijdragen in investeringen uit het plan, aldus de makers ervan, de bonden beloven wel op zoek te gaan naar subsidies en sponsoren. 

Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws