Skip to main content

Europese motorsport gered na aanpassing “Vnuk” wetgeving

Door het aannemen van een ammendement op de zogenaamde “Vnuk” wetgeving, lijkt de Europese motorsport te ontsnappen aan een wet waarin vereist wordt dat voertuigen ook op afgesloten circuits volledig verzekerd moeten zijn. Zonder dit ammendement zouden ook racemotoren, motorcrossmotoren en alle andere vormen van motorsport te maken krijgen met een (wegens extreem hoge kosten) onuitvoerbare verzekeringsplicht. Afgelopen week stemde de Commissie interne markt en consumentenbescherming in meerderheid voor een uitzondering hierop voor motorsport. Bijna altijd worden aanbevelingen van deze commissie in het Europees Parlement aangenomen, dit zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. 

De betreffende Europese wetgeving is het gevolg van rechtszaken door Sloveen Damijan Vnuk en Spanjaard Rodrigues de Andrade tot aan het Europese hof, waar het draaide om de vraag of iemand verzekerd is als hij op privéterrein gewond is geraakt. De hoogste rechters beslisten dat de eigenaar van het terrein hier inderdaad voor aansprakelijk is, wat inhield dat dit ook voor racecircuits, motorcrossbanen, speedwayterreinen, trailparcoursen en welke locatie dan ook moest gelden. Met de door Dita Charanzová uit Tsjechië voortgestelde uitlsluiting van terreinen voor motor- en autosport zal dit echter voorkomen worden, al bestaat de kans wel dat er hierover toch nog regelgeving gaan komen. In het kort komt het ammendement erop neer dat de nieuwe wetgeving van de Europese Richtlijn 2009/103/EG er wel komt, maar niet geldt voor motorsport, zoals hieronder verwoordt in de geadviseerde aanpassingen van de voorgestelde wetstekst: 

Deze richtlijn is niet van toepassing op voertuigen die uitsluitend bestemd zijn om te worden gebruikt in het kader van deelname aan sportwedstrijden of verwante sportactiviteiten, binnen een gesloten zone.

Het is ook aangewezen voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor motorsport uit te sluiten van het toepassingsgebied van Richtlijn 2009/103/EG, aangezien deze voertuigen doorgaans door andere vormen van aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt en niet onder de verplichte motorrijtuigenverzekering vallen wanneer zij uitsluitend voor wedstrijden worden gebruikt. Aangezien deze voertuigen zich enkel in een gecontroleerde baan of ruimte bevinden, is de kans op een ongeval met niet-verwante voertuigen of personen eveneens beperkt. Individuele lidstaten moeten echter de mogelijkheid behouden om te beslissen of een voertuig een motorrijtuigenverzekering moet hebben om te mogen deelnemen aan een motorsportevenement en onder welke voorwaarden. Voertuigen die voor motorsport worden gebruikt moeten worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de richtlijn, aangezien zij zich enkel in een gecontroleerde baan of ruimte bevinden en de kans op een ongeval met niet-verwante voertuigen of personen bijgevolg beperkt is. Bovendien zijn zij doorgaans gedekt door andere vormen van aansprakelijkheidsverzekering die beter op hun specifieke situatie zijn afgestemd. Daarom moeten de lidstaten de mogelijkheid behouden om een verplichte verzekering op te leggen, wat dan wel op het niveau van de lidstaten moet gebeuren. 

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws