Skip to main content

Europees voorstel verplichte verzekering bedreigt alle motorsport

In navolging van het zogenaamde “Vnuk-arrest” komt de Europese Commissie nu met een uitgewerkt voorstel tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG voor het Europees Parlement, met als algemene basisregel dat ELK gemotoriseerd voertuig straks WA-verzekering moet hebben, of het nou voorzien is van een kenteken of niet. Ondanks diverse lobby-pogingen vanuit de wereldwijde motorsportbond FIM, lijkt er geen uitzondering voor motorsport voorzien, wat zou betekenen dat ook alle wedstrijdvoertuigen verzekerd moeten worden. Dit is in veel gevallen zeer ingewikkeld en extreem duur, omdat verzekeraars daar over het algemeen niks in zien en er astronomische premies betaald moeten worden. 

Het grote probleem in deze situatie is een aantal gerechtelijke arresten (Vnuk, maar daarnaast ook nog “Rodrigues de Andrade” en “Torreiro”), waarin door de hoogste rechtsinstanties is vastgesteld dat een verzekering in veel meer situaties moet gelden dan in de huidige wetgeving. Simpel gesteld wordt daarmee dus niet alleen de openbare weg bedoel, maar ook afgesloten terreinen en zelfs privéterrein. In toelichting op het voorstel wordt dit als volgt omschreven: 

“Deze uitspraken hebben verduidelijkt dat motorrijtuigen normaal gezien bestemd zijn als vervoermiddel, ongeacht hun kenmerken, en dat de deelneming aan het verkeer van een voertuig ziet op het gebruik van een motorrijtuig dat overeenstemt met zijn gebruikelijke functie van vervoermiddel, ongeacht het terrein waarop het motorrijtuig wordt gebruikt en of het motorrijtuig stilstaat of in beweging is. De uitspraak maakt duidelijk dat ongevallen die tijdens de normale deelneming aan het verkeer van een voertuig met het oog op vervoer worden veroorzaakt, met inbegrip van het gebruik ervan op particulier eigendom, onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.”

In het huidige voorstel Richtlijn Motorrijtuigenverzekering (Motor Insurance Directive) ziet de FIM geen uitzonderingspositie, maar de sportbond hoopt alsnog in gesprek te kunnen komen met “Europa”, om zo voor gemotoriseerde sporten een uitzonderingspositie te creëren. Als dit onverhoopt niet lukt zullen de gevolgen enorm zijn; verzekeren van (bijvoorbeeld) coureurs die elkaar raken lijkt immers onmogelijk. Echter, de Europese Commissie reageert in het voorstel op de geluiden vanuit de motorsport en stelt dat ook daar een verzekering haalbaar is:

Belanghebbenden uit de motorsportsector vroegen om een uitsluiting van die sector van de richtlijn. (…) In sommige lidstaten wordt immers al een verplichte wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering in lijn met de rechtspraak vereist, zonder buitensporig hoge verzekeringspremies, inclusief voor motorsportevenementen.

Dit maakt de kans op het alsnog -ten gunste van de motorsport- aanpassen van het voorstel erg klein; het is immers niet zo dat de EC de argumenten vanuit de sport niet gehoord heeft, maar dat er gesteld wordt dat ze niet valide zijn.

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws