Skip to main content

Zuiderdijk NH verboden voor motorrijders

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op 7 mei besloten dat de Zuiderdijk voor motoren verboden terrein is in de weekeinden. Door omwonenden werd vooral in het weekend overlast ervaren door motorrijders en men heeft naar eigen zeggen stappen gezet om deze overlast tegen te gaan. Op overheid.nl staat de volledige publicatie . Motivering en doel: Door bewoners aan de Zuiderdijk is meerdere malen geklaagd over overlast van motorverkeer. De ervaren overlast betreft voornamelijk geluidsoverlast van motoren en gevaarlijke verkeerssituaties met motoren. Deze overlast wordt met name ervaren in weekenden en op feestdagen omdat het dan het drukst is op de Zuiderdijk.

De Zuiderdijk loopt globaal vanaf Enkhuizen langs het Markermeer richting Hoorn en is ongeveer 12 km lang en is een geliefde dijk onder motorrijders. Vorig jaar is deze dijk ook al eens een dicht geweest, gedurende twee maanden werd de dijk voor motorrijders ‘als proef’ afgesloten. Na twee maanden kregen aanwonenden de kans om aan te geven wat zij van de afsluiting vonden, door middel van een enquête. Uit de evaluatie bleek dat de proef positief werd ervaren en daarom heeft de gemeente een verzoek ingediend om de dijk af te sluiten voor een bepaalde periode.  Op de site van de gemeente Drechterland geeft wethouder Jeroen Broeders aan tevreden te zijn met het genomen besluit. De motorrijder kan nog het overgrote gedeelte van het jaar genieten van de dijk, aldus Broeders, die onder andere verantwoordelijk is voor verkeer en vervoer in de gemeente Drechterland.

Het verbod geldt van april tot en met oktober, door middel van borden zal worden aangegeven dat er niet meer gereden mag worden op de Zuiderdijk. Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, worden ingediend bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, t.a.v. Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws