Skip to main content

SWOV onderzoekers: cable barriers opnieuw onderzoeken

In een recent onderzoek naar dodelijke verkeersongevallen op rijkswegen komen de onderzoekers van het SWOV tot de conclusie dat zogenaamde – cable barriers – nogmaals onderzocht moeten worden als mogelijke scheiding tussen smalle enkelbaanswegen. De cable barrier is een type rijbaanscheiding dat uit metalen kabels bestaat, om zo te voorkomen dat voertuigen op een andere (meestal tegengestelde) rijbaan terechtkomen. De cable barrier werd ruim tien jaar geleden in de ban gedaan, nadat onder andere de MAG zich fel tegen de zogenaamde “eiersnijders” had gekeerd

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is het meest gezagehbbende Nederlandse onderzoeksinstituut op het vlak van verkeersveiligheid. Het onderzoek van de SWOV vermeldt dat “recent onderzoek niet uitwijst of cable barriers voor motorrijders veiliger of onveiliger zijn dan de in Nederland meest gebruikte geleiderailconstructie, in de volksmond vangrail genoemd. Daarbij is het lastig om dit alsnog wetenschappelijk vast te stellen, vooral omdat het aantal ongevallen met motorrijders in relevante situaties weinig voorkomen. Zo waren er in het algemene onderzoek van de 3257 betrokkenen slechts 20 motorrijder of -passagier. Dit weerhoudt de onderzoekers er niet van alsnog naar de cable barrier te wijzen, puur omdat er volgens hen geen andere mogelijkheid is de rijbanen op smallere wegen van elkaar te scheiden. 

De onveiligheid op smalle enkelbaanswegen vraagt echter om een maatregel die de kans op dodelijke frontale ongevallen verkleint en daarom om een heroverweging van de eerder genomen beslissing om geen cable barriers toe te passen in Nederland.

Een alternatieve maatregel is volgens de onderzoekers het verlagen van de snelheidslimiet van 100 naar 80 km/uur, maar dit lijkt niet genoeg resultaat op te leveren, waarbij er wel naar een erg oude studie wordt verwezen waaruit zou blijken dat dit voor een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur wel zou gelden. 

Foto: Norsk Motorcykkel Union (NMCU)

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws