Skip to main content

Rechter vernietigt motorverbod op dijken gemeente Lingewaard

Het verkeersbesluit dat heeft geleid tot sluiting van de dijken in de gemeente Lingewaard voor motorrijders op zaterdag, zondag en feestdagen is onvoldoende gemotiveerd, zo vindt de Rechtbank in Arnhem. Daarom is besloten dat dit besluit niet in stand kan blijven en moeten de dijken dus weer alle dagen geopend worden voor motorrijders. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard heeft op 26 september 2016 besloten dat de dijken in de gemeente op zaterdag, zondag en feestdagen moeten worden gesloten voor motorrijders. 

De Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging (KNMV) en de Motorrijders Actie Groep (MAG) hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Het college heeft dit bezwaar ongegrond verklaard. Uit de beslissing op het bezwaar blijkt dat het college zijn besluit vooral heeft genomen vanwege de verkeersveiligheid en de overlast die aanwonenden ondervinden. Hiertegen hebben de KNMV en de MAG beroep ingesteld.

Beroep gegrond vanwege onvoldoende onderzoek
De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard, de beslissing op bezwaar vernietigd en het verkeersbesluit herroepen. De rechtbank is tot deze uitspraak gekomen, omdat het college geen onderzoek heeft gedaan waaruit blijkt dat de belangen die het college met het verkeersbesluit wil beschermen in het geding zijn en dat zij gediend worden met de sluiting van de dijken specifiek voor motorrijders. Uit het onderzoek dat het college wel heeft verricht, blijkt juist dat er geen basis is om specifiek motorrijders van de dijken te weren. Uit het dossier en uit wat ter zitting is gezegd begrijpt de rechtbank dat het verkeersbesluit vooral is gebaseerd op de mening van individuele raadsleden binnen de gemeente. Die vinden dat bewoners langs de dijken in de weekenden en op feestdagen te veel overlast ondervinden van motorrijders op de dijken. Dat vindt de rechtbank geen goede basis voor het genomen besluit.

Herroeping verkeersbesluit
Het college zou alsnog verder onderzoek kunnen doen om te beoordelen of geluidsoverlast of een ander belang dat in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt genoemd de sluiting van de dijken voor motorrijders in weekenden en op feestdagen rechtvaardigt. Dergelijk onderzoek zal veel tijd kosten en de uitkomst daarvan is op dit moment onzeker. Als de rechtbank het verkeersbesluit in stand zou laten tot het college voldoende onderzoek heeft gedaan, zou dit lange tijd voor rechtsonzekerheid zorgen. Dat vindt de rechtbank niet wenselijk. Daarom is het verkeersbesluit herroepen. De motoren mogen in de weekenden en feestdagen weer rijden op de dijkwegen.

Bron: Rechtbank Arnhem


Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws