• Home
  • Nieuws
  • Motornieuws
  • Politiek: gebruik informatie onveilige situaties motorrijders, middengeleiders onderzocht

Politiek: gebruik informatie onveilige situaties motorrijders, middengeleiders onderzocht

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die de regering opdraagt om informatie te gebruiken die door MAG en KNMV wordt aangedragen met betrekking tot onveilige situaties voor motorrijders. Een motie van Remco Dijkstra (VVD) met steun van Corrie van Brenk (50Plus) en Matthijs Sienot (D66) hierover werd aangenomen door alle 143 aanwezige kamerleden. Overigens klinkt de motie nog wat vrijblijvend; men verzoekt de regering immers “waar mogelijk” wegbeheerders erop te mogen wijzen en deze “indien mogelijk” te verhelpen. Opvallend was dat kamerlid Remco Dijkstra in het debat aangaf recent zelf “nog een keer onderuit gegaan” te zijn. 

Verder vroeg kamerlid Roy van Aalst (PVV) in een motie om een onderzoek naar middengeleiders op N-wegen, dit als gevolg van een onderzoek van het SWOV hierover. Ook dit voorstel werd aangenomen. Later kwam Van Aalst hier nog op terug bij de behandeling van bovengenoemd voorstel van Dijkstra, waarbij Van Aalst aangaf dat de door hem voorgestelde middengeleiders ook veilig moeten zijn voor motorrijders. Hierover waren Van Aalst en Dijkstra het direct eens. Dit zou betekenen dat de door het SWOV weer eens opgevoerde “cable barriers” geen optie kunnen zijn. 

Volgens de KNMV is de motie van Dijkstra een gevolg van een eerdere brief van minister Cora van Nieuwenhuizen, waarin zij geld ter beschikking stelt voor verkeersveiligheid. In een artikel van de KNMV zou de minister vinden dat er breed draagvlak is voor “meer begeleid en geleidelijk rijervaring opdoen en meerdere examenmomenten”. Dit deel is echter niet behandeld en ligt veel genuanceerder. Dit omdat motorrijders hier niet per definitie positief over zijn en de KNMV, als grootste aanbieder van rijlessen- en cursussen voor motorrijders, hierover niet als onafhankelijk adviseur kan worden gezien. 

Motie Dijkstra 29 398 (805): Maatregelen verkeersveiligheid

“Overwegende dat motorrijders relatief kwetsbaar zijn in het hedendaagse verkeer en de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers aandacht behoeft; constaterende dat er bij de inrichting van de weg en aanleg van weginfrastructuur nog steeds onnodig obstakels zijn, of zelfs worden geplaatst, waaraan motorrijders zich levensgevaarlijk kunnen verwonden, terwijl dat niet nodig is; overwegende dat de minister miljoenen euro’s ter beschikking heeft gesteld om de verkeersveiligheid op gemeentelijke en provinciale te vergroten; verzoekt de regering de ervaringen van de Motorrijdersactiegroep en de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging te gebruiken om waar mogelijk wegbeheerders te wijzen op gevaarlijke situaties voor motorrijders en deze zo spoedig mogelijk indien mogelijk te verhelpen.”

Motie Van Aalst 29 398 (802): Maatregelen verkeersveiligheid

“Constaterende dat de SWOV constateert dat een fysieke rijbaanscheiding een goede optie is om frontale botsingen te voorkomen; van mening dat het daarom wenselijk is te weten waar deze optie een positief effect op de verkeersveiligheid heeft; verzoekt de regering, in kaart te brengen welke N-wegen gebaat zijn bij de plaatsing van een middengeleider ter bevordering van de verkeersveiligheid.” 

Notities uit het Plenair debat 20 februari 2020:

De heer Van Aalst (PVV): Eén korte vraag aan de heer Dijkstra. Bedoelt u daar ook mee de middengeleiders of die geleiders aan de zijkant, die onderlangs mooi dicht zijn om juist te voorkomen dat motorrijders daar onderdoor schieten of dat ze, als die geleiders niet aanwezig zijn, de boom raken?
De heer Remco Dijkstra (VVD): Er zijn heel veel obstakels die gevaarlijk kunnen zijn voor motorrijders. U noemt er een paar. Ik heb een voorbeeld gezien in Limburg, waarbij lantarenpalen voor de vangrail zijn geplaatst. Ja, wat raak je eerder? De lantarenpaal in plaats van de vangrail, en dat is niet goed.
De heer Van Aalst (PVV): Mee eens. Dat was exact ook de onderbouwing van mijn motie over die middengeleiders, maar we moeten ook in de berm dit soort situaties voorkomen, om voor motorrijders inderdaad tot een betere oplossing te komen.
De heer Remco Dijkstra (VVD): Ik denk dat we de mening delen dat je het heel goed vanuit het standpunt van motorrijders moet bekijken. Ik ben dat zelf ook. Ik ben laatst nog een keer onderuitgegaan trouwens. Dan heeft het ook meer impact. Het kan ook verkeerd aflopen.

Foto: Norsk Motorcykkel Union (NMCU)


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal - Colofon

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief