Nieuwe structuur motorrijbewijs morgen hamerstuk (UPDATE)

Morgen zal in de Tweede Kamer een wetswijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 die de derde Europese rijbewijsRichtlijn 2006/126/EG volgt, als hamerstuk behandeld gaan worden. Dit betekent dat het voorstel, zoals het deze zomer al naar de kamer gestuurd werd, niet inhoudelijk besproken zal worden maar direct wordt aangenomen. Hoofdreden hiervoor is dat de politiek haast heeft, de nieuwe Europese rijbewijsRichtlijn moet van Europa formeel in januari 2011 zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en vanaf januari 2013 in werking treden. Alle lobbypogingen vanuit RAI en BOVAG lijken hierdoor vruchteloos, die hadden ingezet op een binnen de wet mogelijke leeftijdsverlaging zodat de “permanente verkeerseducatie” al vanaf 17 jaar zou mogen beginnen, dit is bij auto’s immers ook al zo.

Van A1 naar A2 naar A
Voor aanstaande motorrijders betekent dit feitelijk dat het rijbewijsstelsel veranderd zal worden door de invoering van een A1, A2 en A motorrijbewijs. A1 is straks voor 18 t/m 20-jarigen die op een 125cc met maximaal 11Kw motor en een bepaald vermogen per gewicht mogen rijden, daarna zal vanaf 20 jaar voor overstap naar A2 (35 Kw) weer een examen moeten worden afgelegd. De eindstap is dan weer 2 jaar later, om op een leeftijd van 24 jaar wederom examen voor het volledige A-rijbewijs te mogen doen. Aanstaande motorrijders die al deze stappen willen overslaan zullen tot hun 24ste moeten wachten. Grootste gemiste kans voor de branche is dat de (in andere Europese landen wèl bestaande) mogelijkheid niet gebruikt wordt om met een autorijbewijs (na zeer korte instructie) op een lichte motor te mogen rijden. Onder deze wetgeving worden in de andere Europese landen immers a enorme aantallen lichte motofietsen en motorscooters verkocht. In België is hier al wel mee gestart, mogelijk zijn de resultaten hiervan bruikbaar om de Nederlandse politiek alsnog voor deze werkwijze warm te krijgen. Probleem daarbij is wel dat motorfietsen in Nederland door de politiek vooral als risico worden gezien in plaats van als mobiliteitsoplossing.

UPDATE: Het wetsvoorstel is als hamerstuk aangenomen, zoals uit het volgende kamerverslag van 22-12-2012 blijkt: De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat er geen afmeldingen zijn. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Hamerstuk: Aan de orde is de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn (32830). Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Link: RICHTLIJN 2006/126/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

de categoriën voor motorrijbewijs A1, A2 en A op een rijtje


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief