Motoren mogen niet meer tussen de file door in Frankrijk

In Frankrijk is het vanaf nu verboden om tussen de file door te rijden. Frankrijk kende eerst eenzelfde soort constructie als in Nederland, niet officieel toegestaan volgens de wet, maar onder bepaalde omstandigheden gedoogd. De Franse overheid is niet zomaar tot dit besluit gekomen, hier is enkele jaren van onderzoek aan vooraf gegaan. Het onderzoek is gehouden in 11 regio’s die als pilot diende om te kijken wat de gevolgen zijn als motorfietsen tussen de file door mogen rijden. Uit dit onderzoek is een rapport naar buiten gekomen van CEREMA (het Centrum voor Studies en Expertise Risico’s, Milieu, Mobiliteit en Planning). De resultaten van dit onderzoek toonde aan dat het aantal ongevallen waarbij motorfietsen betrokken waren met 12% toenam. Terwijl dit in de rest van het land juist daalde met 10%. Op basis hiervan is besloten dat het rijden tussen de file door niet meer is toegestaan.

Het doel van het experiment was om de weg op een vreedzame manier met elkaar te delen en om toezicht te houden op de manier waarop het filteren wordt toegepast. Onder de naam L’expérimentation de la circulation inter-files (CIF) is er dus de afgelopen 5 jaar onderzocht wat het effect is van het filteren. Hierbij heeft het experiment zich met name gericht op de regio’s en wegen die tijdens de spits uitzonderlijk druk zijn en een hoge mate van filedruk kennen. Daarbij zijn er strikte regels gehanteerd waaraan de motorrijder zich diende te houden. Ten eerste mag de motorfiets niet breder zijn dan 1 meter. Waardoor quads en trikes dus uitgesloten waren van het onderzoek, evenals motorfietsen met een zijspan (en dus ook de BMW F850 met zijkoffers). Daarnaast mocht het filteren alleen gebeuren op wegen waar ten minste 70 km/u als maximale snelheid geldt. Deze wegen moesten dan ook bestaan uit minstens twee rijstroken in dezelfde richting en gescheiden zijn door een middenberm. In de steden was het filteren hierdoor alsnog verboden.
Wanneer aan bovenstaande voorwaarden voldaan werd mocht de motorrijden tussen de file doorrijden. Mits deze niet harder reed dan 50 km/u en de motorrijder de snelheid aanpastte aan die van de rest van het verkeer. Steeg de snelheid boven de 50, dan moest de motorrijder weer terugkeren in een rijstrook.

Ondanks dat de resultaten met betrekking tot ongevallen teleurstellend waren, zijn er ook positieve resultaten uit het onderzoek naar boven gekomen. Met name op het gebied van gedrag is de nodige winst behaald. Waar in 2015 nog maar 23% zich hield aan de maximale snelheid van 50 km/u, was dit in 2018 al 40% in de regio’s die meededen aan het onderzoek. Ook het aandeel van mensen die met meer dan 70 km/u tussen de file door reden daalde van 20% naar 9%. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het tussen de file doorrijden en de regels die hier aan verbonden zijn, ook meegenomen is in de rijopleidingen. Door deze verandering in gedrag die is waargenomen lijkt ook het wederzijds respect tussen auto en motor te zijn toegenomen geeft het rapport aan. Dit hebben zij op gemaakt uit de gedragingen van de auto bestuurder en/of gebruik van verlichting.

Kijken we specifiek naar het aantal ongevallen dan zien we dat er in de regio’s die meededen in totaal 1.827 ongevallen hebben plaatsgevonden. In 1.650 gevallen betrof het lichte ongevallen, met geen tot weinig letsel. Terwijl 161 ongevallen ernstig genoemd konden worden. Hierbij blijven er 16 ongevallen over die een dodelijke afloop kende. Hierbij moet wel worden vermeld dat bij de dodelijke ongevallen geen van regels van het CIF-experiment zijn aangehouden en dat de snelheid in de meeste gevallen vele malen hoger lag dan de toegestande 50 km/u.
Verder is het zo dat het aantal ongevallen dat heeft plaats gevonden, met name kwam doordat de motorrijder een net iets te hoge snelheid hanteerde tijdens het filteren en hierbij onverwacht van rijstrook wisselde of één van de andere regels niet respecteerde.
Andere opvallende resultaat is dat in de regio Gironde het aantval ongevallen verdrievoudigde. Van 13 in 2015 naar 57 in 2018. Een duidelijk aanwijsbare reden is hier niet voor gevonden. Wel is het oz dat de ringweg van Gironde een sterke toename kende van verkeer, waardoor meer mensen op de motorfiets stapten en de kans op een ongeval dus ook toenam.

Door het toegenomen aantal ongevallen, is dus besloten dat het filteren tussen de file weer verboden wordt. Hiermee is echter geen einde gekomen aan toekomstige onderzoeken. Marie Gautier-Melleray, interministeriële afgevaardigde voor verkeersveiligheid, geeft juist aan dat meer onderzoek wenselijk is. Ze geeft aan dat het doel van dit experiment juist was om het aantal ongevallen terug te dringen. Ondanks dat dit niet gelukt is, zou een nieuw experiment een positiever resultaat kunnen geven.
Dit onderzoek zou een groter aantal regio’s moeten bevatten, die ook meer verspreid over Frankrijk liggen. Daarnaast zou het helpen als de regels die het filteren toestaan scherper worden. Verder zou in een volgend onderzoek de data automatisch gegenereerd moeten worden, waardoor deze betrouwbaarder is.
Er is tot dit besluit gekomen omdat uit het onderzoek dus blijkt dat het een positief effect heeft gehad op het gedrag van motorrijders, maar dat ook automobilisten de motorrijder meer respecteren. Door de regels verder aan te scherpen, meer te focussen op educatie (ook van de automobilist!) en meer gebieden mee te laten doen, hoopt de Franse regering dus op een andere uitkomst. Hiermee is het in toekomst tussen de file doorrijden in Frankrijk nog niet volledig van de baan.


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal - Colofon

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief