Hoge Raad: Dijk Lopik blijft in zomerweekends afgesloten voor motorrijders

De Raad van State heeft afgelopen woensdag uitspraak gedaan in de rechtzaak tussen MAG & KNMV aan de ene kant en het college van burgemeester en wethouders van Lopik aan de andere kant, waarbij de Gemeente Lopik in het gelijk is gesteld. Dit betekent dat de afsluiting voor motorrijders van de de Lekdijk tussen 1 maart tot en met 31 oktober in het weekend, van vrijdag 18.00 uur tot en met maandag 07.00 uur, vast is komen te staan, er is geen beroep meer mogelijk. 

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) ging samen met de Motorrijders Actie Groep (MAG) vanaf 2015 in gesprek met de Gemeente, om het besluit van de Gemeente Lopik tegen te houden. Toen dat niet hielp volgde een rechtsgang bij de rechtbank Midden-Nederland, die werd gewonnen door Lopik. De rechtbank verklaarde het hoger beroep in januari 2019 daarop ook nog eens ongegrond, waarop de MAG en KNMV naar de hoogste rechtsinstantie van Nederland gingen. De Raad van State stelt nu in haar uitspraak dat er sprake is van (geluids)overlast door motoren. Volgens de uitspraak wordt er naast motorgeluidsoverlast ook “subjectieve verkeersonveiligheid” ondervonden als gevolg van “te hard rijden, gierend geluid, in grote colonnes etc.”.

Het relevante deel uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vind u onder de afbeelding. De hele uitspraak vind u hier: Uitspraak 201901278/1/A2

KNMV en MAG betogen terecht dat hier ook het belang van de vrijheid van het verkeer speelt, dat dit ook voor motorrijders geldt en dat dit belang van motorrijders zich juist verzet tegen het verkeersbesluit. Het college heeft dat niet miskend, maar dat belang niet van doorslaggevende betekenis geacht. Het college heeft daarbij inzichtelijk gemaakt hoe de belangen tegen elkaar zijn afgewogen. De uitkomst van de belangenafweging is voor motorrijders weliswaar nadelig, maar, zoals de rechtbank ook heeft geoordeeld, niet onevenwichtig. De nadelige gevolgen van het verkeersbesluit zijn niet onevenredig in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat het college de proportionaliteit in acht heeft genomen door de geslotenverklaring voor motorfietsen te laten gelden voor een beperkte periode en voor een beperkt deel van de Lekdijk. Ook is rekening gehouden met bestaande verkeersmaatregelen bij Schoonhoven en met alternatieve routes voor motorrijders, waarvan niet is gebleken dat die onveilig zijn. Dat tot nu toe niet actief op de naleving van het verkeersbesluit is toegezien en handhaving een punt van aandacht is, waar KNMV en MAG op hebben gewezen, leidt in dit geval niet tot de conclusie dat het college niet in redelijkheid tot de geslotenverklaring voor motorfietsen heeft kunnen komen. Het college heeft verklaard hierover in overleg te zijn met de politie om zonodig handhavingsmaatregelen te nemen.


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal - Colofon

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven voor Nieuwsbrief