Skip to main content
Hervorming rijlessen geldt niet voor motorrijles

Hervorming rijlessen geldt niet voor motorrijles

In toekomstige hervormingen van de regels voor rijlessen en -examens, worden motorrijlessen niet meegenomen. Recent liet demissionair minister Harbers de Tweede Kamer in een brief weten een aantal kwaliteitsverbeteringen in het rijonderwijs verplicht te stellen, maar vreemd genoeg gaan die niet gelden voor motorrijlessen. Een woordvoerder van het CBR bevestigt dat tegenover Nieuwsmotor.

Reactie CBR

Wessel Agterhof, teamleider woordvoerder van het CBR daarover: “Het klopt dat de brief van de minister alleen gaat over autorijles, de aandacht is duidelijk gevestigd op de grote aantallen. Het klinkt inderdaad logisch dat de genoemde verbeteringen ook bij motorrijlessen zouden werken, maar tot nu toe is dat dus geen onderdeel van de plannen zoals de minister die nu maakte. De kans bestaat wel dat de ervaringen hiervan later worden meegenomen naar andere rijbewijscategorieën.”

De gebruikte logica is dus dat er bij motoropleiders veel minder louche ondernemers zijn dan bij autorijscholen en dat de slagingspercentages bij motorexamens veel beter zijn dan bij die voor het B-rijexamen. Daarbij worden, aldus een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG, dat autorijlessen meestal gevolgd door ‘kwetsbare’ jongeren vanaf 16,5 jaar, terwijl aankomende motorrijders vaak al iets ouder zijn en zodoende minder makkelijk bij slechte motorrijscholen terechtkomen. Oftewel, de strengere regels zijn veel minder nodig bij motorrijlessen, aldus zowel het CBR als BOVAG.

Noodzaak ontbreekt

Dat lijken steekhoudende argumenten, maar die nemen niet weg dat het toch op zijn minst opvalt dat de nieuwe regels niet voor motorrijscholen gaan gelden, waar je zou verwachten dat nieuwe regels straks net zo makkelijk over de hele breedte uitgerold kunnen worden. Nu lijkt het zo dat er voor de motorrijscholen een uitzonderingspositie komt, terwijl het -ondanks de betere gang van zaken- natuurlijk niet zo is dat het daar altijd 100 procent goed gaat.

Dat BOVAG, als organisatie voor rijscholen, er zo over denkt, ligt voor de hand, maar het lijkt veel minder logisch dat de politiek niet -tegelijkertijd- de opleidingstrajecten voor zowel auto’s als motoren verbetert, nu die kans zich voordoet.

Misstanden

“De aanleiding voor het advies ‘Van rijles naar rijonderwijs’ zijn de kwaliteit van het rijonderwijs en de (…) geconstateerde misstanden in de sector. Deze misstanden komen onder meer doordat er prikkels en bedrijfsmodellen worden gebruikt die niet gericht zijn op goed onderwijs maar op een zo groot mogelijke omzet.” – Mark Harbers, demissionair minister Infrastructuur en Waterstaat

Kwaliteitsverbeteringen

De belangrijkste voorstellen voor de auto-rijopleiding zijn, deels op basis van een advies van RoyalHaskoningDHV, in het kort:

  • De kwaliteit van rijinstructeurs, rijscholen en rijinstructeursopleiders moet omhoog, waarvoor dan ook veel strengere (opleidings)eisen gaan gelden met terugkerende toetsing, in plaats van een eenmalig examen.
  • Ook voor de leerlingen gaat dit gelden. Het rijonderwijs wordt daarbij verdeeld in fasen, met steeds moeilijker verkeerssituaties. Een leerlingvolgsysteem moet de voortgang van de student bijhouden. Alleen een examen doen zonder lessen is niet meer mogelijk
  • De leerdoelen moeten beter aansluiten bij daadwerkelijk rijden. Denk aan 130 rijden op de snelweg, maar ook bij drukte en in het donker of bij regen rijden.
  • De wijze van examineren moet competentiegericht worden en beter aansluiten bij die leerdoelen.

Lange aanloop

Na een lange aanloop heeft de politiek nu eindelijk genoeg van de lage slagingspercentages bij rijexamens, vaak als gevolg van slechte rijscholen. Daarvoor kwam een adviescommissie onder leiding van Emile Roemer met “Van rijles naar rijonderwijs, Advies Verbeteren Autorijscholenbranche”, waarna Roemer zijn advies onder andere toelichtte aan leden van de BOVAG, als belangenbehartigers van de rijschoolbranche.

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws