Skip to main content

FEMA-Enquete: Wegafsluitingen voor motoren geen oplossing

Een grote meerderheid van Europese motorrijders (74%) vindt het niet logisch dat wegen afgesloten worden voor motoren wanneer motorgeluid tot klachten leidt van omwonenden. Het simpelweg verbieden van motorfietsen op wegen is niet het antwoord op waargenomen overlast door het passeren van motorfietsen en is geen rechtvaardiging voor strengere wettelijke geluidslimieten voor nieuwe motorfietsen, zo stelt de FEMA.

In verschillende Europese landen (zoals Duitsland en Nederland) zijn steeds meer wegen afgesloten voor motorfietsen, mede als gevolg van klachten over overmatig motorgeluid. Met een korte enquête, die de FEMA vandaag openbaar maakte, wilde FEMA te weten komen hoe motorrijders over dit onderwerp denken, zodat haar aangesloten leden-organisaties in verschillende landen op de hoogte zijn hoe hun individuele leden en/of online volgers over deze problematiek denken.

De ervaren overlast van motorgeluid, met wegafsluitingen als gevolg van klachten van omwonenden, zijn voornamelijk een nationale aangelegenheid concludeert de FEMA na analyse van de onderzoeksresultaten. De geografische en culturele verschillen tussen landen zijn zo groot dat een collectieve, Europese, aanpak niet eenvoudig uit de resultaten van de enquête valt te destilleren. Nationale verenigingen van motorrijders kunnen daarentegen zelf de samenwerking zoeken met nationale, regionale en lokale autoriteiten om de problemen met wegafsluitingen en handhaving van geluidslimieten aan te pakken. In Nederland is FEMA-lid MAG (Motorrijders Actie Groep), veelal in samenwerking met de KNMV, al jaren actief om wegafsluitingen te voorkomen. Denk hierbij aan de dijkafsluiting bij Lingewaard: MAG en KNMV in beroep tegen motorverbod Lingewaard.

Wim Taal, FEMA’s communicatie-officer: “Op Europees niveau versterken de resultaten van het onderzoek ons in onze mening dat er geen rechtvaardiging is voor strengere wettelijke geluidslimieten voor nieuwe motorfietsen. Een grote meerderheid van de Europese motorrijders maakt gebruik van legale uitlaatsystemen en strengere regels en voorschriften lossen daarom niets op. Volgens de FEMA is er wel veel te winnen bij een constructieve samenwerking tussen de autoriteiten en de motorrijders-verenigingen. Bewustmaking van motorrijders is misschien een veel betere manier dan alleen motoren verbieden of nieuwe wetten overwegen.”

Resultaten Enquête voor Nederland:

Leeftijdsgroepen van de respondenten:
– 16-30 jaar 18.15%
– 31-45 jaar 29.83%
– 46-60 jaar 38.04%
– 61 jaar of hoger 13,97%

Statement 1: Het is logisch dat wegen afgesloten zijn voor motorrijders als overmatig motorgeluid leidt tot klachten.
-27% van de respondenten is het daarmee eens
-73% van de respondenten is het niet eens met die verklaring

Statement 2: om wegafsluitingen voor motorrijders te voorkomen vanwege overmatig motorgeluid, moeten de autoriteiten actief de geluidsoverlast-wetgeving handhaven en zich richten op motorrijders die buitensporig lawaai produceren.
-63% van de respondenten is het daarmee eens
-37% van de respondenten is het niet eens met die verklaring

Wat voor soort uitlaatsysteem heeft uw (hoofd) motorfiets?
-55,09% van de respondenten heeft het originele uitlaatsysteem
-3,39% van de respondenten heeft een origineel uitlaatsysteem waarmee is geknoeid om deze luider te maken
-23,6% van de respondenten heeft een after-market uitlaatsysteem
-4,81% van de respondenten heeft een after-market uitlaatsysteem waarmee geknoeid is om deze luider te maken
-13,1% van de respondenten heeft een after-market uitlaatsysteem dat kan worden aangepast, door bijvoorbeeld een klep die kan worden geopend of gesloten

Fema enquete

Ben je het eens met de stelling ‘Loud Pipes saves Lives’?
-48% Ja
-52% Nee

Ben je ooit door de politie aangehouden voor een geluidstest op straat van uw uitlaatsysteem?
-12% Ja
-88% Nee

Heb je ooit een boete gekregen voor overmatig uitlaatlawaai?
-8% Ja
-92% Nee

De resultaten van overige Europese landen (Engelstalig) is te vinden op http://www.fema-online.eu

Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws