Skip to main content

Europese Unie wil samenwerking opsporing verkeersovertreders verbeteren

Onlangs hebben de leden van de Europese Unie een (informele)overeenkomst gesloten met betrekking tot de verkeersveiligheid. Het komt erop neer dat er nog beter moet worden samengewerkt tussen de landen (met open grenzen) op het gebied van beboeten, opsporen en mogelijk vervolgen van (ernstige) verkeersovertredingen als dit door een inwoner van een ander EU-land wordt gedaan. Ook moet de wettelijke termijn voor het indienen en uitwisselen van informatie worden bijgesteld.

Nu is het zo dat als je bijvoorbeeld als inwoner van Nederland te hard rijdt in Duitsland en je wordt geflitst of staande gehouden, er doorgaans een bekeuring op de deurmat valt. Voor deze en andere overtredingen was er al een vastgestelde regeling tussen de EU-lidstaten. Echter 40% van de verkeersovertredingen blijven nu nog ongestraft en een bekeuring of in ernstige gevallen vervolging blijven uit.
Met de ingediende overeenkomst moet daar verandering in gaan komen en een ‘versteviging’ vormen voor de nu geldende onderlinge regels en afspraken. Eigenlijk is het een soort upgrade van het huidige pakket. Ook dienen de instanties beter samen te werken op het gebied van opsporing van de overtreder. Het land waar de overtreding heeft plaatsgevonden moet binnen een termijn van elf maanden een verzoek neerleggen bij het land waar de overtreder woont. Vervolgens heeft het land van de overtreder twee maanden de tijd om hierop, na het vergaren van de benodigde informatie, te reageren.
Het gebruik van private bedrijven die helpen met het innen van de (internationale) bekeuringen moet binnen twee jaar na het goedkeuren van de overeenkomst worden afgebouwd. Daarna mag er geen gebruik meer gemaakt worden door de overheden van deze private bedrijven.

Enkele voorbeelden uit de voorgestelde overeenkomst, welke nu dus nog niet zijn opgenomen, zijn onder andere:

  • Opsporing bij doorrijden na een ongeval
  • Gevaarlijk parkeren
  • Gevaarlijk inhalen
  • Het overschrijden van een doorgetrokken streep

Bovenstaande punten moeten dus volgens de EU gaan bijdragen aan meer veiligheid en minder roekeloosheid op de Europese wegen. Dit alles is onderdeel van een uitgebreid pakket aan maatregelen en overeenkomsten, het ‘Road safety package‘, welke in maart 2023 is gestart. Ook is het een opzet naar de modernisering van de huidige rijbewijs regels.

Om dit alles transparant te communiceren is er ook opgedragen om een online portal te creëren waarin komt te staan wat de nieuwe regels zijn, welke mogelijkheden er zijn om in beroep te gaan en wat de actuele hoogte van de boetes zijn.

De ingediende overeenkomst dient formeel nog goedgekeurd te worden door de Raad en het Europees Parlement. Als dit is gedaan hebben de EU-landen 30 maanden de tijd om dit op te nemen in hun wetgeving en de nodige voorbereidingen te treffen.

Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws