Skip to main content

ACEM vraagt EU om tijd voor elektrificatie motorfietsmarkt

De ACEM (Europese Vereniging van Motorfietsfabrikanten) pleit in een rapport voor een nauwe samenwerking met de Europese Unie. Met name daar waar het gaat om de transitie naar een klimaat neutrale manier van transport. Met de Green Deal heeft de Europese Unie zich namelijk opgelegd om in 2050 volledig klimaat neutraal te zijn. Personen vervoer wordt hierin meegenomen. Vandaar dat het vanaf 2035 verboden wordt om een nieuwe benzine- of dieselauto te verkopen. Sommige landen gaan hierin nog verder en hebben als streefjaar zelfs 2030. De ACEM onderkent het belang van klimaat neutraal zijn in 2050, maar ziet hierin nog wel een toekomst voor de verbrandingsmotor in gemotoriseerde tweewielers. Hierom vraagt de ACEM aan de Europese Unie om rekening te houden met een realistisch tijdpad, dat naast rekening met het klimaat, ook rekening houdt met economische groei en de werkgelegenheid.

In het kort komt het volgens de ACEM neer op het volgende: Voor elektrisch tweewieler vervoer is het cruciaal om te kijken naar het juiste voertuig, op de juiste plek en met de juiste vorm van energie. Waarbij er dus ook ruimte moet blijven in de nabije toekomst voor motorfietsen met een reguliere verbrandingsmotor. Enerzijds komt de redenatie voor uit een milieu aspect. Motorfietsen stoten in vergelijking met auto’s al veel minder schadelijke stoffen uit. Sinds de invoering van de Euro-norm in 1999 is de uitstoot van stikstof met meer dan 50% teruggedrongen en van koolmonoxide zelfs met meer dan 90%. Sinds de invoering van Euro-5 zitten motorfietsen zelfs onder het uitstoot niveau van auto’s die al aan de Euro-6 norm moeten voldoen. Hier ziet de ACEM in de toekomst meer ruimte om de uitstoot nog verder terug te dringen. Waarbij de ontwikkeling van de verbrandingsmotor dus nog niet is uitgespeeld. Daarnaast is maar 2% van het gemotoriseerde vervoer binnen Europa gemotoriseerd tweewieler vervoer.
Dit laatste raakt ook direct één van de pijnpunten van gehele transitie. De afzetmarkt voor motorfietsen is een stuk kleiner dan voor auto’s. Hierdoor zijn de investeringen die gedaan moeten worden om motorfietsen te voorzien van een alternatieve aandrijflijn lastiger terug te verdienen. Daarnaast is het zo dat de huidige accutechniek nog niet volledig toereikend is voor de motorfiets. De ruimte voor het plaatsen van een accu is namelijk zeer beperkt. Daarbij heeft het hoge gewicht een negatieve invloed op de rij-eigenschappen. De ACEM voorziet hier met name problemen voor de mensen die motor puur als hobby gebruiken voor het maken van grote toertochten. Waarbij fabrikanten tegen de beperking aanlopen van de ruimte om de accu’s te plaatsen, in combinatie met het bereik die de huidige accupakketten te bieden hebben.

Aan de andere kant ziet de ACEM ook de voordelen van elektrisch rijden voor stedelijk vervoer. Zij verwachten dat tegen 2030 een groot gedeelte van het ‘urban’ vervoer elektrisch zal zijn. Vooral voor bezorgdiensten, zoals maaltijdbezorgers, zien zij goede mogelijkheden om te electrificeren. Maar ook voor de forens die met de (motor)scooter naar het werk gaat is het goed mogelijk dat dit in de nabije toekomst elektrisch gaat. Hiervoor zoekt de ACEM dan ook nauw de samenwerking met de Europese Unie en motorfietsfabrikanten. Zodat deze ontwikkeling in een stroomversnelling komt. Juist omdat de ACEM ook de noodzaak ziet van klimaatneutraal vervoer in 2050.

Voor de rest dringt de ACEM er bij de Europese Unie op aan om ook te kijken naar het verder klimaat neutraal maken van fosiele brandstoffen. Zoals bijvoorbeeld de eerdere invoering van E10 brandstof, waar bio ethanol doorheen gemengd is. Wat bij oudere motoren overigens de nodige problemen kan opleveren. Daarnaast vraagt de ACEM aan de Europese Unie om het toch vooral aan de industrie zelf over te laten. Te hard inzetten op puur elektrisch vervoer zou namelijk andere ontwikkelingen te veel in de kiem smoren. Terwijl er juist ruimte moet zijn om te kijken naar verschillende oplossingen.

Iets waar de markt vooralsnog prima toe in staat lijkt te zijn. Zo kwam Kawasaki onlangs met het nieuws dat het bezig is met de ontwikkeling van een motorfiets op waterstof. Daarbij zet het Japanse merk zich ook in voor de ontwikkeling van hybride en volledig elektrische motorfietsen. Ook BMW heeft sinds kort een volledig elektrisch model te koop; de CE-04. Een motorscooter, met gericht op ‘urban’ vervoer.
De Japanse merken zijn ondertussen de samenwerking aan gegaan omdat zij vooral heil zien in de verwisselbare accu. Waarbij Yamaha ook de emotie niet achterwege laat, doordat zij specifiek sound enginering te ontwikkelen voor de elektrische motor.

Ondanks al deze ontwikkelingen staat de elektrische motor nog op een flinke achterstand ten opzichte van de automarkt. Uiteraard zijn er merken als Zero en Energica die al geruime tijd elektrische motoren aanbieden, maar de verkopen van deze merken zijn nog maar marginaal. Hierdoor lijkt de oproep van de ACEM met name gericht op het ‘kopen’ van tijd voor de motorfiets fabrikanten. Want de goede intenties zijn er zeker, maar het lijkt er niet op alsof de motorfietsmarkt in 2035 al klaar is voor puur elektrisch vervoer. Daarnaast blijkt uit een enquête van de FEMA, dat ook de motorrijder zelf nog niet zit te wachten op een verbod van benzine motoren.

Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws