Skip to main content

RAI: potentie motorfiets niet benut, subsidie nodig

Met een park van zo’n 800.000 motorfietsen en ruim 1,5 miljoen bezitters van het A-rijbewijs ligt er voor de motorfiets een enorm potentieel. Helaas worden de vervoersmogelijkheden onvoldoende benut, stelt Tom Crooijmans sectievoorzitter Motoren in het Jaaroverzicht 2023 (download) van RAI Vereniging. De overheid moet naar zijn oordeel meer aandacht schenken aan de inzet en het stimuleren van (elektrische) motorfietsen. ‘Het is een ideale en tegelijkertijd betaalbare mobiliteits­oplossing voor woon-werkverkeer in en rondom de stad.’

Potentie motorfiets

Door net als in andere landen in Europa de rijbewijseisen voor motorfietsen te versoepelen, verlaag je volgens Crooijmans (foto) zo de drempel om op de motor te stappen. ‘Bovendien is het een kans voor open doel om de filedruk te reduceren en de uitstoot te verminderen.’

Nu de (motor)rijbewijswetgeving uit 2012 wordt geëvolueerd, liggen er naar zijn zeggen tal van mogelijkheden om (bijvoorbeeld) automobilisten eenvoudiger toegang te verschaffen tot een 125cc A-rijbewijs. ‘In landen als Duitsland en België is dit, onder dezelfde Europese wetgeving, al sinds 2012 zo. Dit maakt het voor automobilisten mogelijk om met een lichte motorfiets filevrij mobiel te zijn.’

Algemene subsidie nodig

Hij noemt het merkwaardig dat er voor zo ongeveer alle vervoersmodaliteit wel een stimuleringsregeling in het leven is geroepen om de overstap naar een elektrisch alternatief te maken, behalve voor de motorfiets.

‘Weliswaar is er, mede dankzij de inspanningen van onze sectie, inmiddels wel een MIA/VAMIL-subsidieregeling tot stand gekomen, maar die geldt uitsluitend voor de aanschaf van een zakelijke elektrische motorfiets. Helaas is er (nog) steeds geen algemene, voor iedereen geldende, stimulans die berijders over de streep trekt om over te stappen op een kleinere, lichtere, al dan niet elektrische, motorfiets.’ Kiezen voor een elektrische variant blijft op die manier, beklemtoont hij, een kostbare en dus onaantrekkelijke optie. Dat is iets wat wij in Den Haag voortdurend onder de aandacht blijven brengen.’

Barrières wegnemen

Om in kaart te brengen welke mogelijkheden de motorfiets kan bieden als ‘alternatief vervoermiddel’ tijdens het woon-werkverkeer, en welke drempels er moeten worden weggenomen die dat belemmeren, heeft de sectie in het verslagjaar een representatief onderzoek laten uitvoeren. Uit de resultaten blijkt dat niet minder dan een kwart van alle forensen in beginsel positief staat om vaker met de motor naar het werk te gaan. Verder kwam naar voren dat ruim twee derde (71%) van de werkgevers het gebruik van de motor voor woon-werkverkeer in het geheel niet stimuleert. Tot de voornaamste obstakels om over te stappen op de motor behoren het niet beschikken over het A-rijbewijs en het niet bezitten van een motorfiets.

Meer support overheid

Dat er aan de populariteit en de interesse in het motorrijden voorlopig geen einde komt staat voor de sectievoorzitter vast. De marktgroei consolideert. Alleen verdient de sector, vindt hij, meer support van de overheid. Niet alleen om de transitie naar zero emissie te kunnen maken, maar eveneens om gebruik te kunnen maken van het nog onbenutte potentieel in met name het woon-werkverkeer.

Bron: www.raivereniging.nl

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws