Skip to main content

JEFTA Handelsverdrag EU – Japan: Japanse motoren 8% goedkoper

Het gisteren gesloten handelsverdrag tussen Japan en Europa heeft grote gevolgen voor de fabrikanten van motorfietsen en toebehoren daarvan. In het handelsakkoord is namelijk besloten dat Europa tot zo’n 8 procent minder invoerrechten op uit Japan geïmporteerde motoren zal heffen en 3,7 procent minder op een groot aantal motoronderdelen; de afbouw van de importbelasting wordt wel verdeeld over de komende vijf jaar. Daarnaast biedt het verdrag tegelijkertijd een versimpelde toegang tot de Japanse markt voor Europese fabrikanten, omdat beide markten zich aan dezelfde internationale normen inzake productveiligheid (ABS etc.) en milieubescherming (emissie-eisen) gaan houden. Dat betekent dat Europese motoren in de EU en Japan aan dezelfde technische voorschriften moeten voldoen en dus niet meer speciaal voor de verschillende markten gebouwd hoeven te worden. Dit heeft als extra voordeel dat bij uitvoer naar Japan de Europese motorfietsen niet opnieuw moeten worden getest en gecertificeerd. Nu Japan zich ertoe verbindt de internationale normen voor voertuigen te zullen naleven, wordt de EU-uitvoer van auto’s naar Japan veel eenvoudiger. 

In de overeenkomst is ook een mechanisme voor versnelde geschillenbeslechting tussen beide partijen opgenomen dat specifiek op motorvoertuigen is gericht. daarvoor wordt een Werkgroep motorvoertuigen en onderdelen opgericht, dat onder toezicht van het Comité voor de handel in goederen staat. 

Het nieuwe verdrag staat in schril contrast met de handelsoorlog tussen Europa en de USA, waardoor Amerikaanse motorfietsen juist 25% duurder worden. Daarnaast zal dit verdrag -als gevolg van de Brexit- ook niet gelden voor de UK. 

2018 Europa Japan handelsverdrag motorfietsen


Share

Altijd op de hoogte blijven van al het motornieuws? Abonneer je op de gratis, 100% spamvrije nieuwsbrief


Inschrijven

Laatste Nieuws