Jubileumreceptie 50 jaar AMBC Staphorst

7 maart 1966 staat geschreven in de officiële notulen die zijn gemaakt bij de oprichtingsvergadering. Destijds in het inmiddels afgebroken café Luten in Staphorst. Illustere namen als Gebben, Hofstede, Oosterhuis, Jellema en Van de Vegt waren onder andere aanwezig bij die eerste vergadering. Namen die nu nog steeds tot de verbeelding spreken binnen de vereniging. Reden van de oprichting van de club waren ongeregeldheden in het dorp. De jeugd had niks omhanden en vroeg om vertier. Ook destijds was de motorsport al enorm populair in Staphorst en de vraag naar een crossbaan was een van de punten die de jeugd aangaf. Ook hierin is dus in 50 jaar niets veranderd. 

Het toenmalige hoofd van politie Dhr. Lammers ging in gesprek met enkele bekende kopstukken uit het Staphorster motorsport milieu en er werd een vergadering tot oprichting van een motorclub belegd. Dhr. Lammers wierp zich zelf op als de eerste secretaris. Hoezo betrokkenheid van de overheid!? De rest is geschiedenis zoals het gezegde gaat. 50 jaar lang bestaat de club dit jaar. En men heeft grote plannen om dit bijzondere jubileum te vieren. Veel wordt echter pas bekend na 24 februari wanneer de AMBC haar jaarlijkse ledenvergadering organiseert in zaal Spoorzicht te Staphorst. Hier wordt de definitieve jaarkalender eerst bekend gemaakt aan de leden.

Toer- contactavond
Voor 24 februari heeft de toercommissie van de vereniging echter nog een belangrijke avond belegd in het eigen clubhuis op het wiede gat. De AMBC toercommissie heeft namelijk besloten in 2016 de boel enigszins over een andere boeg te gooien. Men wil graag de mening van de toerrijder binnen de AMBC peilen. Er was intern al aangegeven dat er hiervoor weer een oude bekende uit de kast getrokken zou worden, namelijk de toer-contactavond. In het verleden een vast gegeven in het voorjaar maar de laatste jaren verdwenen van de kalender. Mede ook door de teruglopende belangstelling voor deze contactavond.De nieuwe toercommissie wil deze avond graag weer in ere herstellen om zodoende, zoals al gezegd, de mening van de toerrijder beter te kunnen peilen. Wat leeft er onder de rijders, waar wil men graag eens naar toe en wat kan de commissie verbeteren? Dit, en andere zaken op toergebied, kan deze avond aangegeven worden. De toerrijders binnen de club krijgen deze avond tevens al de nieuwe kalender te zien. Alle AMBC leden in het bezig van een toermotor zijn van harte welkom op deze contactavond die op 17 februari plaats zal vinden in het eigen clubhuis op crossbaan 't wiede gat. Ook niet- clubleden die in het bezit zijn van een motor zijn deze avond van harte welkom. Er kan al een zgn. toerkaart gekocht worden waarmee men het hele jaar mee kan doen aan alle ritten. Men strijdt dan tevens mee voor de AMBC toer-competitie. Aanvang van de vergadering is 20.30 uur. Wees welkom!

Jubileumreceptie
Na de genoemde ledenvergadering wil het bestuur alle belangstellenden, waaronder natuurlijk de leden, van harte welkom heten bij een receptie ter ere van het 50 jarig bestaan. Deze zal op vrijdag 11 maart van 20.00 t/m 23.00u plaatsvinden bij zaal Spoorzicht in Staphorst. Het bestuur hoopt hier veel motorsport liefhebbers te ontmoeten uit het verleden en heden van de club. En natuurlijk is elke andere geïnteresseerde ook welkom. Als omlijsting van de avond zullen er diverse zaken uit de rijke club geschiedenis getoond worden. Na deze avond zal dan het jubileumjaar voor de AMBC echt beginnen als de bekende evenementen van de vereniging weer gaan beginnen. Als eerste grote evenement staat het pinkster- wegrace weekend weer genoteerd. Maar dit wordt zoals gezegd officieel pas op 24 februari bekend gemaakt.

AMBC Staphorst foto JTS bij 40e VMC


Share

Laatste Nieuws


© Copyright Motorcentraal